Nieuws

 

 

Meer kleur, betere informatievoorziening, meer sport- en spelvoorzieningen en nog veel meer. ‘We hebben de afgelopen jaren veel extra gedaan om onze opvanglocaties leefbaarder te maken voor kinderen en jongeren’, zegt projectleider Willy Kok van het COA over het onlangs afgeronde project Verbeteren leef- en speelomgeving.

Meer dan 500 bewoners in onze opvanglocaties deden de training VOORwerk van het COA. Sinds november 2018 leren vergunninghouders met deze training over de ongeschreven regels van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Dit besluit wordt genomen op basis van de prognoses voor het asieldossier. De huidige verwachting is dat er voor het lopende jaar meer opvangcapaciteit nodig is.

De bouw van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Maastricht is 3 april formeel van start gegaan. Aan de François de Veyestraat wordt nu druk gewerkt aan het verbouwen en verduurzamen van het oude PLEM-gebouw. Naast het PLEM-gebouw verrijzen vijf nieuwe woonblokken.

De tijdelijke opvang op Landgoed Duinrell in Wassenaar is weer beëindigd. De bewoners zijn verhuisd naar andere opvanglocaties in Nederland.

 

De IND gaat in totaal 1070 aanvragen van kinderen beoordelen in het kader van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (ARLVK), ook wel het kinderpardon genoemd. Hierbij zitten ook nieuwe aanvragen waarvan nog niet duidelijk is of zij voldoen aan de criteria.

‘De vibe van ondernemers is een succesfactor bij de integratie van asielzoekers.’ Deze ervaring van Caro van den Ingh, betrokken bij Plan Einstein in Utrecht was een van de waardevolle inzichten tijdens het COA-café 'Meedoen aan de samenleving' op donderdag 7 maart in Den Haag.

Vijftien trotse bewoners van azc Dronten kregen donderdag 28 februari hun landelijk erkende certificaten hospitality en schoonmaak. Een andere groep bewoners krijgt de komende weken een horeca-training. Vanaf april zijn de bewoners er klaar voor om gasten te ontvangen in twee bungalows. Dan gaat het leer-werktraject Bed & Breakfast azc Dronten officieel open voor groepen van instellingen, overheden en organisaties die werkzaam of geïnteresseerd zijn in het vluchtelingenvraagstuk.

De activiteiten op azc’s gericht op integratie en participatie worden bestendigd in het nieuwe inburgeringsbeleid. Dat stond onlangs in brief ‘Tussenstand veranderopgave inburgering’ van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Op en rondom asielzoekerscentra hebben we te maken met een groep asielzoekers die ernstige overlast veroorzaakt. Deze groep is verantwoordelijk voor (gewelds)incidenten met een grote impact op onze medewerkers, bewoners en de omgeving van locaties.