Nieuws

 

 

​In september 2015 heeft de Raad van de Europese Unie besloten om Griekenland en Italië te ontlasten door mensen te herplaatsen naar andere lidstaten in de Europese Unie gedurende een periode van twee jaar. In april dit jaar zijn de laatste personen via relocatie naar Nederland overgebracht.

In Oisterwijk is sprake van aanhoudende overlast door een kleine groep jonge alleenstaande asielzoekers. De burgemeester van Oisterwijk en het COA hebben, in overleg met de politie, besloten actief in te grijpen.

Het COA en Werkgroep Kind in azc presenteren woensdag 6 juni in het azc in Alkmaar aanbevelingen voor verbetering situatie kinderen in asielzoekerscentra.

Op azc Einsteindreef in Utrecht ontwikkelden bewoners een computercursus voor hun medebewoners.

Op de informatieavond van de gemeente Amsterdam over de nieuwe wijk De Houthaven op donderdagavond 24 mei was ook het COA aanwezig. Het geïnteresseerde publiek maakte daar kennis met de voorlopige ontwerpen van het nieuw te bouwen azc.

Kleine Ketenpartners IND, COA en DT&V hebben maandag 28 mei een intentieverklaring ondertekend met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De komende maanden volgen ‘bilaterale afspraken’ tussen de afzonderlijke ketenpartners en VWN.

Een asielzoekerscentrum dat na 25 jaar verdwijnt uit een gemeenschap komt heel hard aan.

De gemeente Utrecht en het COA gaan onderzoeken hoe ze de werkwijze van Plan Einstein ook op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan kunnen invoeren. Daar is op hoofdlijnen overeenstemming over bereikt.

Met de handtekeningen van lid van bestuur COA Janet Helder en directeur Marleen Flemings van Umami Catering is maandag 14 mei voor het COA een nieuwe samenwerking bekrachtigd.

Naar aanleiding van incidenten in Weert zijn door het COA, IND, DT&V, politie, AVIM en de gemeente, acties ingezet om de overlastgevers aan te pakken met een versnelde individuele aanpak.