Nieuws

 

 

Het jaarverslag 2017 van het COA heeft als titel 'Flexibiliteit' gekregen. Waarom deze titel de lading zo goed dekt, leest u in dit jaarverslag!

Voor haar vrijwilligerswerk in onder andere het azc in Winterswijk ontving Truus Bulten-Wiltink 26 april een koninklijke onderscheiding.

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het magazine van IND, COA en DT&V, staat online. In dit nummer onder meer een interview met Hanneke Groenteman en bewoner Randa Awad over de WijkSafari.

Ongeveer twee maanden na de verhuizing van het azc in Amsterdam opende de ontmoetingsruimte voor azc- en buurtbewoners: '5, the Coffee Connect'.

Met het programma ONDERWEG presenteren Stichting de Vrolijkheid en Iepen UP (onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018) op 5 mei 2018 in Leeuwarden een culturele bijdrage aan het Bevrijdingsfeest. Bewoners van verschillende azc's dragen hun steentje bij.

De afgelopen dagen waren de woonomstandigheden van twee kinderen met een beperking uit de gezinslocatie in Amersfoort in het nieuws.

​Bijna 600 mensen bezochten 12 april de Ketenconferentie 2018 in Den Bosch. Dit jaar stond de conferentie in het teken van 'Samen werken aan flexibilisering in de migratieketen'.

Gerard Bakker vertrekt per 1 juli bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij wordt hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van JenV.

Het voorgenomen besluit om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft consequenties voor elf locaties.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in balans te brengen met de verwachte in- en uitstroom van asielzoekers.