Nieuws

 

 

Het COA is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Jacob van Heemskerckstraat 1 te Den Helder. Hier wordt een kleine woonvoorziening (kwv) voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen (amv) gerealiseerd.

Het COA heeft met de Federatie Opvang woensdag 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking bundelen beide organisaties de krachten om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan.

In Ter Apel zijn maandag 9 juli twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de voortgang van de aanpak van de gezondheidsklachten in Ter Apel. 

VeiligheidNL, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten.

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het magazine van IND, COA en DT&V, staat online.

Op zaterdag 22 september 2018 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag.

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor azc-bewoners. Ze leren de taal, hebben een zinvolle dagbesteding en bouwen een netwerk op. Een van de projecten om vrijwilligerswerk te doen is Aan de slag, een initiatief van COA en Pharos. 27 azc’s doen mee. Al meer dan 10.000 keer namen azc-bewoners deel aan vrijwilligerswerk.

​In september 2015 heeft de Raad van de Europese Unie besloten om Griekenland en Italië te ontlasten door mensen te herplaatsen naar andere lidstaten in de Europese Unie gedurende een periode van twee jaar. In april dit jaar zijn de laatste personen via relocatie naar Nederland overgebracht.

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ketenbrede aanpak om overlastgevende asielzoekers aan te pakken.

In Oisterwijk is sprake van aanhoudende overlast door een kleine groep jonge alleenstaande asielzoekers. De burgemeester van Oisterwijk en het COA hebben, in overleg met de politie, besloten actief in te grijpen.