Nieuws

 

 

VeiligheidNL, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten.

Op zaterdag 22 september 2018 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag.

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor azc-bewoners. Ze leren de taal, hebben een zinvolle dagbesteding en bouwen een netwerk op. Een van de projecten om vrijwilligerswerk te doen is Aan de slag, een initiatief van COA en Pharos. 27 azc’s doen mee. Al meer dan 10.000 keer namen azc-bewoners deel aan vrijwilligerswerk.

​In september 2015 heeft de Raad van de Europese Unie besloten om Griekenland en Italië te ontlasten door mensen te herplaatsen naar andere lidstaten in de Europese Unie gedurende een periode van twee jaar. In april dit jaar zijn de laatste personen via relocatie naar Nederland overgebracht.

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ketenbrede aanpak om overlastgevende asielzoekers aan te pakken.

In Oisterwijk is sprake van aanhoudende overlast door een kleine groep jonge alleenstaande asielzoekers. De burgemeester van Oisterwijk en het COA hebben, in overleg met de politie, besloten actief in te grijpen.

Het COA en Werkgroep Kind in azc presenteren woensdag 6 juni in het azc in Alkmaar aanbevelingen voor verbetering situatie kinderen in asielzoekerscentra.

Op azc Einsteindreef in Utrecht ontwikkelden bewoners een computercursus voor hun medebewoners.

Op de informatieavond van de gemeente Amsterdam over de nieuwe wijk De Houthaven op donderdagavond 24 mei was ook het COA aanwezig. Het geïnteresseerde publiek maakte daar kennis met de voorlopige ontwerpen van het nieuw te bouwen azc.

Kleine Ketenpartners IND, COA en DT&V hebben maandag 28 mei een intentieverklaring ondertekend met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De komende maanden volgen ‘bilaterale afspraken’ tussen de afzonderlijke ketenpartners en VWN.