Nieuws

 

 

​Bijna 600 mensen bezochten 12 april de Ketenconferentie 2018 in Den Bosch. Dit jaar stond de conferentie in het teken van 'Samen werken aan flexibilisering in de migratieketen'.

De afgelopen dagen waren de woonomstandigheden van twee kinderen met een beperking uit de gezinslocatie in Amersfoort in het nieuws.

Gerard Bakker vertrekt per 1 juli bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij wordt hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van JenV.

Het voorgenomen besluit om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft consequenties voor elf locaties.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in balans te brengen met de verwachte in- en uitstroom van asielzoekers.

Vanmorgen heeft de onderzoekscommissie Ter Apel haar bevindingen gepresenteerd aan betrokken partijen en opdrachtgever COA.

Stichting de Vrolijkheid opent in het azc in Alkmaar een tweede 'Vrolijk Museum'. In 2016 opende het eerste musem in het azc in Den Helder.

Net als vorig jaar is ook dit keer een project van azc Musselkanaal in de prijzen gevallen bij de Vrijwilligersprijs van de gemeente Stadskanaal. Dit jaar ontvingen Rayan en zijn team de aanmoedigingsprijs voor het project Play for Peace.

Een delegatie van de Directoriaat Generaal Migratie Management van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken bezocht eerder deze maand de Kleine Keten (het COA, de IND en de DT&V).

Samen met het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en het coördinatiecentrum tegen Mensenhandel CoMensha heeft het COA een online cursus ontwikkeld om medewerkers én vrijwilligers extra te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel.