Nieuws

 

 

De gemeente Cranendonck gaat extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten die samen met COA-medewerkers op verschillende tijdstippen en plaatsen rondes maken en die intensief samenwerken met de politie. 

Uit een analyse onder duizenden werknemers van vacaturesite Indeed is het COA in de top 10 van beste werkgevers geëindigd.

Met de benoeming van ingenieur Marien de Langen tot lid, is de adviesraad van het COA weer compleet. Hij heeft in de raad huisvesting en vastgoed als aandachtsgebied en volgt Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen op, die eerder dezelfde portefeuille had.

De eindconferentie AMIF-Verbeteren leef- en speelomgeving vond donderdag 25 oktober plaats. Een nuttige, succesvolle bijeenkomst, zo blikten de deelnemers terug.

Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit. Vanwege een langere verblijfsduur in de opvang en een licht hogere instroom zoekt de opvangorganisatie 5000 snel beschikbare opvangplaatsen. Ook worden maatregelen ter overbrugging getroffen.

Het azc in Dronten stond al bekend als een duurzaam azc. Daar komt een nieuwe stap bij: de locatie schaft de plastic bekers af!

Het onderzoeksrapport 'Sociale veiligheid van asielzoekers in opvangcentra' van de Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid is vrijdag 19 oktober door staatssecretaris Harbers  aangeboden aan de Tweede Kamer.

In aanwezigheid van een aantal (oud)medewerkers is vorige week afscheid genomen van het azc in Musselkanaal. Bijzonder, want het was ook de viering van het 25-jarig bestaan van de locatie.

Donderdag 11 oktober is het Internationale Coming Out dag. Alle locaties van het COA hijsen op deze dag de regenboogvlag. 

Na twee jaar van krimp is de bezetting van de asielopvang de afgelopen drie maanden toegenomen.