Nieuws

 

 

Op azc Einsteindreef in Utrecht ontwikkelden bewoners een computercursus voor hun medebewoners.

Op de informatieavond van de gemeente Amsterdam over de nieuwe wijk De Houthaven op donderdagavond 24 mei was ook het COA aanwezig. Het geïnteresseerde publiek maakte daar kennis met de voorlopige ontwerpen van het nieuw te bouwen azc.

Kleine Ketenpartners IND, COA en DT&V hebben maandag 28 mei een intentieverklaring ondertekend met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De komende maanden volgen ‘bilaterale afspraken’ tussen de afzonderlijke ketenpartners en VWN.

Een asielzoekerscentrum dat na 25 jaar verdwijnt uit een gemeenschap komt heel hard aan.

De gemeente Utrecht en het COA gaan onderzoeken hoe ze de werkwijze van Plan Einstein ook op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan kunnen invoeren. Daar is op hoofdlijnen overeenstemming over bereikt.

Met de handtekeningen van lid van bestuur COA Janet Helder en directeur Marleen Flemings van Umami Catering is maandag 14 mei voor het COA een nieuwe samenwerking bekrachtigd.

Naar aanleiding van incidenten in Weert zijn door het COA, IND, DT&V, politie, AVIM en de gemeente, acties ingezet om de overlastgevers aan te pakken met een versnelde individuele aanpak. 

Het jaarverslag 2017 van het COA heeft als titel 'Flexibiliteit' gekregen. Waarom deze titel de lading zo goed dekt, leest u in dit jaarverslag!

Voor haar vrijwilligerswerk in onder andere het azc in Winterswijk ontving Truus Bulten-Wiltink 26 april een koninklijke onderscheiding.

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het magazine van IND, COA en DT&V, staat online. In dit nummer onder meer een interview met Hanneke Groenteman en bewoner Randa Awad over de WijkSafari.