Vastgoed voor asielopvang

Het COA heeft in 2020 circa 5.000 nieuwe opvangplekken nodig. Ook wil het COA in 2020 10 aflopende bestuursovereenkomsten verlengen. De opvangcentra zitten vol en het komende jaar is er een hogere bezetting dan verwacht. Het COA bereidt extra buffercapaciteit voor. Lees meer over extra opvangplekken en buffercapaciteit.

Eisen vastgoed voor asielopvang

  • leegstaand vastgoed vanaf 4500 m2 bruto vloeroppervlak
  • leegstaand vastgoed van 1500 tot 4500 m2 bruto vloeroppervlak, waarbij de eigenaar de locatie exploiteert en geschikt kan maken voor opvang als aanvullende opvanglocatie
  • terreinen groter dan 4 hectare voor de bouw van een azc

Gebouwen en terreinen

De gebouwen moeten we met een redelijke investering geschikt kunnen maken voor bewoning. Gebouwen die bijvoorbeeld al beschikken over verwarming en voldoen aan de brandveiligheidseisen hebben daarom onze voorkeur. De aanwezigheid van asbest is doorgaans een probleem. Wat het terrein betreft gaat onze voorkeur uit naar bouwrijpe grond: makkelijk aan te sluiten op water, electriciteit en riolering.

Kleinschalige woonvoorzieningen

Daarnaast zoeken we in een aantal regio's in Nederland naar geschikte panden voor kleine woonvoorzieningen (kwv) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Voor dit vastgoed geldt een specifiek Programma van Eisen

 

Het COA vangt alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in de leeftijd van 15-18 jaar op in kleine woonvoorzieningen (kwv). Deze woonvoorzieningen liggen altijd in een regio met een azc. In de woonvoorzieningen kunnen 16 tot 20 jongeren onder begeleiding wonen. In een aantal regio's in Nederland zoeken we nog naar geschikte panden voor amv. Voor dit vastgoed gelden specifieke eisen. 

Eisen huisvesting voor amv

Wij zijn op zoek naar vastgoed dat (na aanpassing) op hoofdlijnen voldoet aan de volgende eisen:

Een aanvullende opvanglocatie (avo) biedt kleinschalige en tijdelijke huisvesting voor asielzoekers in bijvoorbeeld hotels, pensions en campings met een capaciteit van minimaal 80 tot maximaal 250 personen.

Er wordt door het COA een kortlopend contract voor minimaal een half jaar en maximaal 2 jaar afgesloten met een eigenaar. Die zorgt ook voor het beheer. Het COA voert de regie en zorgt voor een COA-conform passend dienstenpakket.