Vastgoed voor asielopvang

Het COA heeft in 2019 ongeveer 2.500 nieuwe opvangplaatsen nodig. De verwachting is dat het aantal asielaanvragen licht stijgt en dat asielzoekers langer in de opvang verblijven.

Daarnaast zoeken we in een aantal regio's in Nederland naar geschikte panden voor kleine woonvoorzieningen (kwv) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Voor dit vastgoed geldt een specifiek Programma van Eisen

Eisen vastgoed voor asielopvang

  • leegstaand vastgoed vanaf 4500 m2 bruto vloeroppervlak
  • leegstaand vastgoed van 1500 tot 4500 m2 bruto vloeroppervlak, waarbij de eigenaar de locatie exploiteert en geschikt kan maken voor opvang als aanvullende opvanglocatie
  • terreinen groter dan 4 hectare voor de bouw van een azc
  • woongebouwen van 350 tot 700 m2 bruto vloeroppervlak in bepaalde gemeenten waar al een azc is gevestigd voor kleine woonvoorzieningen voor amv

Gebouwen en terreinen

De gebouwen moeten we met een redelijke investering geschikt kunnen maken voor bewoning. Gebouwen die bijvoorbeeld al beschikken over verwarming en voldoen aan de brandveiligheidseisen hebben daarom onze voorkeur. De aanwezigheid van asbest is doorgaans een probleem. Wat het terrein betreft gaat onze voorkeur uit naar bouwrijpe grond: makkelijk aan te sluiten op water, electriciteit en riolering.

 

Het COA vangt alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in de leeftijd van 15-18 jaar op in kleine woonvoorzieningen (kwv). Deze woonvoorzieningen liggen altijd in een regio met een azc. In de woonvoorzieningen kunnen 16 tot 20 jongeren onder begeleiding wonen. In een aantal regio's in Nederland zoeken we nog naar geschikte panden voor amv. Voor dit vastgoed gelden specifieke eisen. 

Eisen huisvesting voor amv

Wij zijn op zoek naar vastgoed dat (na aanpassing) op hoofdlijnen voldoet aan de volgende eisen:

Een aanvullende opvanglocatie (avo) biedt kleinschalige en tijdelijke huisvesting voor asielzoekers in bijvoorbeeld hotels, pensions en campings met een capaciteit van minimaal 80 tot maximaal 250 personen.

Er wordt door het COA een kortlopend contract voor minimaal een half jaar en maximaal 2 jaar afgesloten met een eigenaar. Die zorgt ook voor het beheer. Het COA voert de regie en zorgt voor een COA-conform passend dienstenpakket.