COA Klachtenregeling voor bewoners en derden

Het COA doet zijn best om het verblijf op de COA-locaties zo prettig mogelijk te laten verlopen. Wanneer u toch over bepaalde zaken minder tevreden bent, dan horen wij dat graag. Zo kunnen we samen aan een oplossing werken. In de COA Klachtenregeling voor bewoners en derden is vastgelegd hoe we klachten in behandeling nemen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt over uiteenlopende zaken een klacht indienen, van de dienstverlening van een COA-medewerker tot de voorzieningen op een locatie. Ook kan een klacht gaan over gevoelens van onveiligheid.
De klachtenregeling is niet bedoeld voor klachten over (mede)bewoners. Met een klacht over bewoners, kunt u contact opnemen met een COA-medewerker op de locatie.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht in alle gevallen het beste eerst bespreken met een COA-medewerker of met de locatiemanager. Dit biedt vaak de snelste en beste oplossing.
Wanneer dit voor u onvoldoende oplevert, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de locatiemanager en/of bij de afdeling Juridische zaken van het COA. Dat kan in het Nederlands of in het Engels.

COA 
Team Juridische zaken
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
info@coa.nl

De adresgegevens van een specifieke locatie vindt u op de betreffende locatiepagina op deze site.

Hoe lang duurt de afhandeling van een klacht?

De afhandeling van een klacht duurt in principe maximaal 6 weken. Het kan zijn dat er meer tijd nodig is voor de afhandeling, dan duurt de afhandeling van uw klacht maximaal 10 weken.

Wat als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door het COA?

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dit binnen een jaar na de klachtafhandeling melden bij de Nationale Ombudsman.