Huisvesting vergunninghouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (vergunninghouders) verhuizen naar eigen woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten. Een vergunninghouder verhuist zo snel mogelijk na het krijgen van een verblijfsvergunning.

Helaas hebben de gemeenten op dit moment in de meeste gevallen niet direct een woning beschikbaar. Vergunninghouders krijgen daarom ook de mogelijkheid gebruik te maken van onderdak bij familie of vrienden via de logeerregeling. Zo kan bovendien de doorstroom van de azc's worden vergroot.

Huisvesting door gemeenten

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte.

Soort woonruimte

Vergunninghouders komen terecht in verschillende soorten woningen, bijvoorbeeld een eengezinswoning, portiekwoning of tweekamerappartement in een dorp of stad. Voor alleenstaanden is niet-zelfstandige huisvesting ook een mogelijkheid. Zij delen dan bepaalde voorzieningen, zoals de keuken, de douche, het toilet of  de woonkamer.

Plek van huisvesting

Meestal komt een vergunninghouder te wonen in de regio waaraan een asielzoekerscentrum is gekoppeld. Soms gaat een vergunninghouder buiten de regio wonen. Bijvoorbeeld als de vergunninghouder eerstegraads familie (ouders, kinderen) of een partner heeft in een andere regio. Of als de vergunninghouder een opleiding volgt of werk heeft in een andere gemeente. Tot slot kan een medische behandeling die nergens anders kan plaatsvinden een reden zijn om een vergunninghouder in een andere regio te huisvesten.

Acceptatie woning

De vergunninghouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren. Met het krijgen van een verblijfsvergunning vervalt het recht op opvang.

Voorlichting

Het COA zorgt voor de begeleiding en voorlichting van vergunninghouders zolang zij in een asielzoekerscentrum wonen. Zij krijgen een programma aangeboden dat bestaat uit lessen over de Nederlandse samenleving, taallessen en individuele gesprekken.

Informatie voor gemeenten

Gemeenten kunnen met vragen over de huisvesting van vergunninghouders contact opnemen met de COA Informatielijn via info@coa.nl of 088-7157001 of kijken op de pagina speciaal voor gemeenten.

Voor vergunninghouders die korte tijd willen verblijven bij vrienden, familie of een gastgezin in Nederland, biedt het COA een regeling: de logeerregeling vergunninghouders. Wilt u gebruikmaken van de logeerregeling? Met het formulier Logeerovereenkomst, kunt u de afspraken tussen vergunninghouder en gastgezin vastleggen.