Docenten

Wilt u in uw lessen aandacht schenken aan asielzoekers? Misschien omdat er kinderen van asielzoekers bij u op school zitten. Of omdat er in de media veel aandacht is voor asielzoekers. We bieden concept-spreekbeurten aan voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Handleiding

In de docentenhandleiding geven we suggesties om het onderwerp asielzoekers te behandelen in de les. Het uitgangspunt is dat u de leerlingen actief bij het onderwerp betrekt. Denk bijvoorbeeld aan een rollenspel of aandacht voor het onderwerp in andere lessen, zoals tekenen.

Lees meer over: