Voor onderzoekers en scholieren

Spreekbeurt

Wil je een spreekbeurt houden over asielzoekers? Speciaal voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben we hiervoor een paar onderwerpen uitgewerkt.

Onderzoek

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen het COA.

Andere organisaties

Een asielzoeker krijgt in Nederland, naast het COA, ook met andere organisaties te maken. Wij beslissen bijvoorbeeld niet of iemand wel of niet in Nederland mag blijven. Dat doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, moeten terug naar hun eigen land. Daarbij helpt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Meer informatie

Wil je meer weten over asielzoekers en staat de informatie niet op deze site, mail ons dan via info@coa.nl.

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen onze organisatie.

Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool? En wil je een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over asielzoekers? Of wil je gewoon meer weten over asielzoekers? Gebruik dan onze spreekbeurten.

Onderwerpen

Er zijn spreekbeurten over de volgende onderwerpen:

Spreekbeurt of werkstuk

Zit je op de middelbare school en maak je een spreekbeurt of werkstuk over asielzoekers? Of bespreken jullie dit onderwerp binnenkort in de klas? Bereid je dan voor met de informatie op deze site of maak gebruik van de kant-en-klare spreekbeurten.

Onderwerpen

Er zijn spreekbeurten over de volgende onderwerpen:

Wilt u in uw lessen aandacht schenken aan asielzoekers? Misschien omdat er kinderen van asielzoekers bij u op school zitten. Of omdat er in de media veel aandacht is voor asielzoekers. We bieden concept-spreekbeurten aan voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer over: