Keten- en samenwerkingspartners

Asielzoekers in Nederland hebben met verschillende organisaties te maken. Iedere organisatie heeft een specifieke rol. Het COA zorgt ervoor dat asielzoekers weten met wie ze te maken hebben of bij wie ze terecht kunnen. Daarnaast werken we aan een goede samenwerking met deze keten- en samenwerkingspartners.

Beeld: Titel: 
Samenwerken in de vreemdelingenketen (video)

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont.

Leger des Heils

Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage aan de inzameling, sortering en levering van kleding voor asielzoekers in de COA-opvanglocaties. Die taak vervult het Leger dagelijks voor hulpbehoevenden via zijn 60 korpsen en 6 ReShare Stores. Ook als het COA kleding ontvangt waar geen vraag naar is, zorgt het Leger voor de inzameling en sortering.

Het opvangen van asielzoekers is niet alleen een zaak van Nederland, maar van heel Europa. Het COA heeft veel contacten met andere Europese landen en we wisselen kennis en ervaring uit. Met name Brussel is een belangrijke gespreks- en subsidiepartner. Buiten Europa speelt het COA een rol bij de selectie en training van uitgenodigde vluchtelingen. Zo helpen wij ook internationaal bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.