Jaarverslagen

Jaarverslag 2019: Beweging

Het Jaarverslag COA 2019 gaat onder andere over de samenwerking aan de Landelijke Regietafel, de aanpak van overlastgevende asielzoekers en integratie en inburgering. 

Jaarverslag 2018: Veerkracht

Het jaarverslag 2018 van het COA is 25 april gepubliceerd. Interviews, vlogs, filmpjes en infographics laten zien dat ‘veerkracht’ centraal stond in 2018.

 

Jaarverslag 2017: Flexibiliteit

Het COA speelde in op het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, de steeds veranderende populatie in de opvang, en ontwikkelingen in het regeerakkoord die ons werk raken. Jaarverslag 2017: Flexibiliteit.

Jaarverslag 2016: Dynamiek

Groei en krimp zijn onlosmakelijk verbonden met het COA. Het jaar 2016 kende op dit gebied een ongekende dynamiek.

Jaarverslag COA 2015: Grenzen

Voor het COA was er geen betere titel denkbaar voor het jaarverslag over 2015 dan‘Grenzen’. Want als het om de hoge instroom van vluchtelingen gaat stond het afgelopen jaar vooral in het teken van grenzen, in allerlei contexten.