Over COA

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. We werken daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Politieke opdracht

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van Mark Harbers, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie. Als zelfstandig bestuursorgaan voeren wij een politieke opdracht uit. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Binnen deze beleidskaders geven wij met onze expertise invulling aan de opdracht.

 

 

 

Lees meer over: