Handhaving en toezichtlocatie

Overlastgevende asielzoekers konden vanaf november 2017 terecht in de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl). Vanaf februari 2020 is deze locatie in Hoogeveen omgevormd naar een handhaving en toezichtlocatie (htl). In de htl is plek voor maximaal 50 overlastgevende asielzoekers en geldt een sober en strikt regime.

Opvang voor overlastgevers

De htl is voor de opvang van vreemdelingen die in een reguliere COA-locatie overlast veroorzaken. Die overlast kan meerdere vormen hebben, zoals pesterijen, vernielingen, agressie of meerdere malen de huisregels overtreden. Binnen het maatregelenbeleid kan het COA deze bewoners een 'htl-maatregel' opleggen. Daardoor hebben zij uitsluitend toegang tot de htl.

Doel htl

De htl is primair gericht op streng toezicht en begrenzing. Met plaatsing in de htl maken we bewoners duidelijk dat hun gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast borgen we de leefbaarheid en veiligheid in en rond de reguliere opvanglocaties. In de htl confronteren we overlastgevers met het vertoonde gedrag en stellen hen in staat dit te verbeteren. Ze doorlopen in de htl verschillende fases, tot terugkeer in een regulier azc. In principe verblijven ze maximaal drie maanden in de htl.

Dagprogramma

Bewoners van de htl volgen verplicht een intensief programma, gericht op gedrag beïnvloeden, structuur bieden en activeren. Voor iedere bewoner stellen we een individueel begeleidingsplan op. We geven voorlichting over Nederlandse normen, waarden en omgangsregels, en er wordt gereflecteerd op het eigen gedrag in gedragstrainingen. Daarnaast organiseren we sport- en groepsactiviteiten.

Strengere regels

Bewoners van de htl krijgen een gebiedsbeperking opgelegd. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) houden toezicht. Zij ontvangen geen financiële verstrekkingen zoals in de reguliere opvang. De bewoners krijgen maaltijden en overige noodzakelijke verzorgingsproducten in natura. Bij goed gedrag kunnen de bewoners een kleine financiële vergoeding krijgen als ze vrijwilligerswerk doen op de locatie, zoals schoonmaken.

Geen detentie

De htl is geen gesloten detentievoorziening. Wel is door de IND, DT&V of Vreemdelingenpolitie (AVIM) een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. Die maatregel bepaalt waar de bewoners zich wel en niet mogen begeven.  

Begeleiding door COA en DJI

In de htl werkt zowel COA- als DJI-personeel. De medewerkers zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met lastige doelgroepen. Het COA werkt nauw samen met de gemeente, politie en omwonenden.

Htl in Hoogeveen

De htl in Hoogeveen is sinds februari 2020 open en blijft 3 jaar bestaan, met een mogelijke verlenging van 2 jaar.