Vrijwilligerswerk

Alle bewoners van onze opvanglocaties, met en zonder verblijfsstatus, mogen vrijwilligerswerk doen buiten het azc. Dit biedt hen mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving en in contact te komen met Nederlanders. Het draagt bij aan hun integratie en vergroot hun kansen op arbeidsparticipatie.

Vrijwilligersverklaring

Voor bewoners met een verblijfsstatus (vergunninghouders) gelden dezelfde regels als voor Nederlandse burgers. Voor bewoners die nog in de asielprocedure zitten (asielzoekers) bestaat wel een aanvullende eis. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toetst of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker daar vrijwilligerswerk gaat doen.

Vrijwilligers betrekken bij uw organisatie?

Om vanuit uw organisatie bewoners van azc’s te betrekken als vrijwilliger kunt u contact opnemen met een opvanglocatie bij u in de buurt of een e-mail sturen naar vroegeintegratie@coa.nl. Wij kijken dan graag met u naar de mogelijkheden – landelijk of lokaal.

Aan de slag

Op een aantal locaties ondersteunt expertisecentrum Pharos maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties bij het betrekken van azc-bewoners als vrijwilliger. Dit programma wordt uitgevoerd op 25 COA-locaties onder de naam Aandeslag.