Werk en opleiding

Werk biedt economische onafhankelijkheid. Het draagt bovendien bij aan een succesvolle integratie van vluchtelingen. Ook door vrijwilligerswerk te doen of een opleiding te volgen, integreren vluchtelingen makkelijker. Ze vergroten hiermee bovendien hun kansen op het vinden van een betaalde baan. 

Vroege integratie en participatie

'Vroege integratie en participatie' omvat alle activiteiten en werkzaamheden van het COA om beter en in een vroeg stadium aan te sluiten bij de kansen en talenten van bewo­ners. Met als doel: bewoners kunnen zo snel mogelijk participeren en integreren in Nederland. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en andere partners in de samenleving om het integratie- en participatieaanbod voor bewoners te blijven ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat bewoners ervaring opdoen met taal, werk, opleiding en het opbouwen van een netwerk. Lees meer over vroege integratie en participatie.

Werken en leren

Het COA stimuleert bewoners - vergunninghouders én asielzoekers - om tijdens het verblijf in de opvang te werken of vrijwilligerswerk te doen. We helpen hen bovendien met de aanmaak van een persoonlijk dossier en brengen samen hun loopbaanmogelijkheden in kaart. Daarnaast kunnen bewoners op de opvanglocaties verschillende educatieve programma’s volgen. Bijvoorbeeld taallessen en de training Wonen en leven op een COA-locatie. Voor vergunninghouders in de opvang bestaat het programma Voorbereiding op inburgering en het project VOORwerk.

Volwassenenonderwijs

Volwassenen kunnen bij het volgen van een (vervolg)opleiding ondersteuning krijgen van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (link is external). Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Het steunt vluchtelingen ook met giften en leningen om een studie in het hoger onderwijs te kunnen volgen.

Open Leercentrum

Op elk azc is een Open Leercentrum waar ook computers staan. Bewoners kunnen hier in hun eigen tempo (online) lesprogramma’s volgen op verschillende niveaus. Kinderen kunnen hier hun huiswerk maken. Er is begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers.

 

Vergunninghouders in de opvang mogen volledig werken. De inkomsten die zij hiermee verdienen, worden ingehouden op het weekgeld volgens de Reba-regeling. Bewoners die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft advies en biedt partijen de gelegenheid om met bewoners in contact te komen, maar treedt vervolgens niet op als bemiddelaar.

Alle bewoners van onze opvanglocaties, met en zonder verblijfsstatus, mogen vrijwilligerswerk doen buiten het azc. Dit biedt hen mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving en in contact te komen met Nederlanders. Het draagt bij aan hun integratie en vergroot hun kansen op arbeidsparticipatie.

Cultuurverschillen

De waarden en normen van de gemiddelde vergunninghouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. De een toont bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl de ander dat juist als onbeleefd ervaart. Ook de manier van elkaar aanspreken op gedrag kan verschillen van cultuur tot cultuur.

Eritreeërs integreren en participeren moeilijker in Nederland dan andere groepen vluchtelingen. Daarom zet het COA zich in om de kansen van deze doelgroep te vergroten. We werken onder andere samen met Eritrese cultural mediators om de begeleiding van hun landgenoten te verbeteren.