Een azc in mijn buurt

Waarom komt er een asielzoekerscentrum (azc) in mijn woonplaats?
Waarom zegt een gemeente 'ja' tegen de komst van een azc?
Hoe kan ik solliciteren bij het COA?
Waar kan ik solliciteren als leerkacht voor kinderen in een azc?
Daalt de waarde van mijn huis door de komst van een azc?
Hoe zijn de ervaringen in andere gemeentes?
Evalueert het COA na een bepaalde periode met de buurt?
Waarom zijn azc's vaak zo grootschalig?
Hoe is de veiligheid in en rondom opvanglocaties geregeld?
Kan ik bij asielzoekers op bezoek gaan?
Kan ik iets doen voor vluchtelingen in de opvang?

Waarom komt er een asielzoekerscentrum (azc) in mijn woonplaats?

In een bestuursakkoord tussen het Rijk en gemeenten staan afspraken over de verdeling van asielzoekers over gemeenten.

Waarom zegt een gemeente 'ja' tegen de komst van een azc?

Het COA vestigt een azc in overleg met de gemeente. Verschillende factoren bepalen of een plek geschikt is voor de opvang van asielzoekers. Zo moeten we er snel en veilig grote groepen mensen kunnen opvangen. Een gemeente staat vaak positief tegenover de komst van het azc. Mogelijke voordelen zijn:

  • Leegstaande gebouwen krijgen een passende nieuwe bestemming.
  • Het biedt werkgelegenheid. Als een centrum wordt geopend bekijkt het COA de mogelijkheden om nieuw personeel via de regionale arbeidsvoorziening te werven. Een azc met 400 bewoners levert ongeveer 20 arbeidsplaatsen bij het COA op.
  • Het levert werk op voor lokale leveranciers. Het bouwen, onderhouden, schoonmaken van kantoorgebouwen en beveiliging van een azc zijn werken en diensten die het COA inhuurt. Dat gebeurt op basis van een centraal inkoopbeleid met (Europese) aanbestedingen. De praktijk leert dat leveranciers hun medewerkers vaak lokaal of regionaal inhuren.
  • De lokale middenstand krijgt een impuls. Asielzoekers krijgen een financiële toelage die ze vaak besteden in winkels vlakbij het azc.
  • Gemeenten krijgen een vergoeding. Aan de aanwezigheid van een azc in een gemeente is een stelsel van financiële vergoedingen verbonden, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs. Deze vergoedingen zijn een tegemoetkoming in de extra kosten.

Hoe kan ik solliciteren bij het COA?

Startpeople werft personeel voor het COA. Onder vacatures vindt u een beperkt aantal (vrijwilligers)functies waarvoor we de werving zelf uitvoeren.

Waar kan ik solliciteren als leerkracht voor kinderen in een azc?

Het onderwijs op een asielzoekerscentrum wordt aangeboden door de overheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij de scholen of de gemeente waar het asielzoekerscentrum wordt gevestigd. Kijk ook op Onderwijsvacaturebank.nl.

Daalt de waarde van mijn huis door de komst van een azc?

De waarde­verandering volgt over het algemeen hetzelfde patroon als in vergelijkbare wijken waar geen azc staat.

Hoe zijn de ervaringen in andere gemeentes?

De praktijk leert dat een nieuw azc in het begin veel vragen oproept bij inwoners van een gemeente. Dezelfde praktijk leert dat het sluiten van een azc minstens evenveel bedenkingen oproept. Want naast de economische voordelen voor de omgeving, biedt een azc werk voor vrijwilligers uit de buurt. Er ontstaan prettige contacten tussen asielzoekers en omwonenden en asielzoekers doen mee aan het verenigingsleven.

Evalueert het COA na een bepaalde periode met de buurt?

Het COA organiseert regelmatig een omwonendenoverleg waarin naast omwonenden ook de gemeente en wijkagenten participeren.

Waarom zijn azc's vaak zo grootschalig?

Op een grote locatie is de bedrijfsvoering efficiënter. Het komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede. Op een grote locatie kunnen we een team zetten van professioneel opvangpersoneel, beveiliging, facilitair personeel en medische zorg. In de praktijk blijkt dat het dienstenaanbod op een grote locatie breder en beter is. Er zijn meer medewerkers, waardoor we meer lesprogramma’s, voorlichting en activiteiten kunnen aanbieden.

Hoe is de veiligheid in en rondom opvanglocaties geregeld?

Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dat geldt ook voor andere dichtbevolkte plaatsen in de Nederlandse samenleving. In COA-opvanglocaties gelden huisregels en regels voor veilig samenleven. Wanneer bewoners de regels overtreden, volgen maatregelen. Lees meer over regels en maatregelen.

Kan ik bij asielzoekers op bezoek gaan?

U kunt bewoners op alle COA-locaties bezoeken tussen 9.00 uur en 22.00 uur. U moet zich bij de receptie melden en aangeven bij wie u op bezoek gaat. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie.. Kijk voor meer informatie op www.openazc.nl.

Kan ik iets doen voor asielzoekers in de opvang?

We ontvangen het hele jaar door berichten van mensen die hulp willen aanbieden. Als vrijwilliger op een azc, bijvoorbeeld. Of door kleding, huisraad of boeken te doneren. En er zijn ook mensen die een asielzoeker in huis willen nemen. Lees meer over hulp bieden aan asielzoekers.