Nieuws

 

 

Drie maanden na opening van de locatie vond zaterdag 21 juni de informatiemiddag van azc Zeist plaats.
Op 20 juni heeft de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloten dat de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen doorgaat.

Twee weken na het startoverleg is de procesopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in Doetinchem gereed. Dinsdag 17 juni zijn de eerste drie bewoners aangekomen in De Kruisberg in Doetinchem.

Bisschop Frans Wiertz van Roermond bezocht woensdag 18 juni het asielzoekerscentrum in Venlo. De bisschop tegen asielzoekers: “Voel u welkom in Limburg.”

Het asielzoekerscentrum (azc) Zeist organiseert op zaterdag 21 juni a.s.

De voormalige recherche- en kaderschool aan de Voorsterallee in Zutphen lijkt een nieuwe bestemming als asielzoekerscentrum (azc) te krijgen. Het complex staat al enige tijd leeg.
Het college van Breda heeft aangegeven in beginsel bereid te zijn om mee te werken aan het verzoek van het COA om 400 asielzoekers op te vangen in de bijgebouwen van de voormalige PI De Boschpoort.

De leerplichtige kinderen van azc Budel-Dorplein, de locatie die eind april in het kader van de verhoogde instroom van asielzoekers heropende, mochten maandag 2 juni voor het eerst naar school.

Het COA is in gesprek met het college van burgemeester en wethouders om asielzoekers op te mogen vangen in Breda.

Het COA en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben woensdag 4 juni een convenant getekend. Doel van deze overeenkomst is het bevorderen van de instroom van DJI-medewerkers op vacatures bij het COA.