Nieuws

 

 

Iin het ziekenhuis is 3 september de jongen overleden die een maand geleden in coma raakte na een bijna-verdrinking in Drachten.

Op 3 september is de nieuwe raamovereenkomst tussen Menzis en het COA voor curatieve zorg ondertekend.
Mooi compliment aan COA-medewerkers die zich bezig houden met de meldingsbereidheid bij discriminatie. Onze postercampagne trekt internationaal de aandacht. Het COA is uitgenodigd de campagne tijdens een seminar in Italië half oktober nader toe te lichten.
Twee EVF-subsidies (Europees Vluchtelingen Fonds) die het COA heeft aangevraagd zijn gehonoreerd, zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het COA laten weten.
Onze bewoners verblijven bij het COA in verschillende stadia van hun asielprocedure. Van de aankomst tot aan de uitplaatsing naar een gemeente voor vergunninghouders of de terugkeer naar het land van herkomst.
Het nieuwe nummer van ons relatieblad ‘COA in beeld’ is uit. In deze editie ondermeer aandacht voor de beschermde opvang, activering van bewoners, kostenbesparing en weerbaarheid van kinderen.
Op 17 juni is de nieuwe raamovereenkomst tussen het COA en Trigion ondertekend. Daarmee is onze samenwerking met beveiligingsorganisatie Trigion voor tenminste tweeënhalf jaar verlengd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in het kader van 20 jaar opvang van asielzoekers in Musselkanaal op zaterdag 15 juni op het asielzoekerscentrum een open dag voor inwoners van Musselkanaal en een Doe Dag voor kinderen van het azc.

Met een internationale bijeenkomst is het project Beschermde opvang op donderdag 6 juni formeel afgerond.

De eerste Doe Dag op azc Zweeloo was een geslaagd, maar vooral gezellig evenement.