Nieuws

 

 

Het COA begint op maandag 1 september met een pilot die de doorlooptijd moet gaan versnellen van vergunninghouders die uit mogen stromen naar gemeenten. De pilot loopt vooralsnog tot 1 januari 2015.

De rechtbank Breda heeft donderdag 28 augustus het verzoek door omwonenden tot schorsing van de vergunning afgewezen. Het COA kan nu door met de verbouwing.

Vijfentwintig jaar geleden huisvestte het COA voor het eerst vluchtelingen van diverse nationaliteiten in Leersum. Het asielzoekerscentrum (azc) was één van de eerste opvanglocaties in Nederland.

Het asielzoekerscentrum in Drachten zal de komende periode herontwikkeld worden: de huidige gebouwen worden vervangen en uitgebreid.

Uit de cijfers die dinsdag 5 augustus door staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer zijn gestuurd blijkt dat het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland in juni fors omlaag is gegaan. De instroom in de opvang is echter onverminderd hoog en het COA blijft naarstig op zoek naar nieuwe opvanglocaties.

Onder begeleiding van de Algemene Bestuursdienst is maandag 28 juli het werving- en selectieproces voor een voorzitter bestuur COA van start gegaan.

Het college van Venlo staat positief tegenover een recent verzoek van het COA om tijdelijk extra vluchtelingen op te vangen in het azc aan de Weselseweg.

Voorzitter van het bestuur Jan-Kees Goet is door de ministerraad benoemd tot directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het ministerie van V

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft de gemeente Aalten gevraagd om het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (azc) Groot

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om 400 asielzoekers in de bijgebouwen van de voormalige PI De Boschpoort op te mogen vangen.