Nieuws

 

 

De nieuwe leden van het bestuur van het COA Janet Helder en Peter Siebers zijn maandag 4 maart begonnen. De eerste weken staan vooral in het teken van overdracht en kennismaking.

Praktijkervaring met het in 2010 veranderde aanmeldproces heeft uitgewezen dat dit proces nog efficiënter kan. Het proces gaan IND, COA en de Vreemdelingenpolitie verder stroomlijnen en de eerste stap wordt vanaf vrijdag 8 maart gezet.

De politie heeft vrijdag 22 februari meer gegevens bekendgemaakt over de man die maandag 18 februari dood is aangetroffen op de Vennelaan in Oisterwijk, nabij het azc.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt de medische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers.
De ‘Architectuur van de Vreemdelingenketen’ is donderdag 14 februari vastgesteld door de organisaties in de Vreemdelingenketen en aangeboden aan staatssecretaris Teeven.
Met ingang van 1 februari 2013 is de regeling langdurig verblijvende kinderen van kracht.

Het COA biedt voldoende fysieke veiligheid aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in zogenaamde procesopvanglocaties. Dat staat in het onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de opvang van amv, dat op 16 januari is verschenen.

Drs. J.H. (Janet) Helder, thans adjunct-directeur uitvoeringsbeleid ministerie van Financiën, is door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maandag 21 januari 2013 benoemd in de functie van lid van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
De Europese subsidie voor het project Reception Expert Teams (RET) is met het bereiken van de projectdoelen volledig toegekend.
Het COA draagt sinds 1 januari 2013 zorg voor de verdeling en uitbetaling van de bijdragen die bestemd zijn voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielzoekers.