Nieuws

 

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers heeft dinsdag 14 mei de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de rapportage staat ook de incidentenregistratie van het COA over 2018 vermeld.

Een mooi resultaat samenwerking PI Veenhuizen en azc Assen: vrijdagochtend 10 mei mocht een viertal bewoners van azc Assen hun heftruckdiploma in ontvangst nemen, evenals twee gedetineerden van PI Veenhuizen. 

Het jaarverslag 2018 van het COA is 25 april gepubliceerd.

De verdrinking van een bewoner heeft een enorme impact voor iedereen in een asielzoekerscentrum. Het is belangrijk dat we als COA onze bewoners wijzen op de gevaren van zwemmen. Daarom is het COA partner van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid die 17 april is gestart. 

Het COA heeft 12 casemanagers participatie in dienst. Wat doen zij? ‘Wij zijn ervoor om mogelijkheden te creëren rond integratie en participatie voor onze bewoners. Een brugfunctie dus tussen het COA en het maatschappelijk middenveld buiten onze opvanglocaties,’ zegt Nienke Hoekstra, casemanager participatie in Noord-Nederland.  

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het online magazine van COA, IND en DT&V, is gepubliceerd. In dit nummer leest u onder meer over de begeleiding van Eritrese asielzoekers in de azc's, activiteiten voor kinderen, en het buddyproject in Hardenberg.

Meer kleur, betere informatievoorziening, meer sport- en spelvoorzieningen en nog veel meer. ‘We hebben de afgelopen jaren veel extra gedaan om onze opvanglocaties leefbaarder te maken voor kinderen en jongeren’, zegt projectleider Willy Kok van het COA over het onlangs afgeronde project Verbeteren leef- en speelomgeving.

Meer dan 500 bewoners in onze opvanglocaties deden de training VOORwerk van het COA. Sinds november 2018 leren vergunninghouders met deze training over de ongeschreven regels van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Dit besluit wordt genomen op basis van de prognoses voor het asieldossier. De huidige verwachting is dat er voor het lopende jaar meer opvangcapaciteit nodig is.

De bouw van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Maastricht is 3 april formeel van start gegaan. Aan de François de Veyestraat wordt nu druk gewerkt aan het verbouwen en verduurzamen van het oude PLEM-gebouw. Naast het PLEM-gebouw verrijzen vijf nieuwe woonblokken.