Zutphen

Bezoekadres: 
Voorsterallee 1
7203 DN Zutphen
088-7152250

Sinds eind juli 2016 worden in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Voorsterallee vluchtelingen opgevangen. Onder de bewoners zijn zowel gezinnen met kinderen als alleenreizenden. De meeste bewoners zijn afkomstig uit Syrië, maar er zijn ook bewoners met andere nationaliteiten aanwezig zoals bijvoorbeeld uit Eritrea en Iran.

In dit azc kunnen maximaal 740 mensen verblijven. Wij werken, samen met omwonenden en de gemeente, aan een veilige en leefbare inpassing van het azc in de wijk Noordveen. De gemeente heeft met het COA een overeenkomst gesloten voor 15 jaar. Daarna is steeds een verlenging van 5 jaar mogelijk.

Vrijwilligerswerk

Het COA heeft voor vrijwilligerswerk en activiteiten een samenwerkingsverband met stichting Perspectief. Kijk op de website voor meer informatie: www.perspectiefzutphen.nl of www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl.    
Het COA heeft zelf ook enkele vrijwilligers 'in dienst' die bijvoorbeeld het Open Leercentrum of de kinderspeelzaal beheren, of basale Nederlandse les verzorgen. Wilt u zich aanmelden als COA vrijwilliger? Dan kunt u een e-mail sturen naar: zutphen@coa.nl.

De locatiemanager is Jeroen Peeters.

 

Vacatures