Wageningen - Bosrandweg

Bezoekadres: 
Bosrandweg 20
ingang: Scheidingslaan
6704PH Wageningen
088-7155600

In de voormalige Numico-locatie aan de Bosrandweg 20 is een procesopvanglocatie (pol) gerealiseerd voor maximaal 300 vluchtelingen. De bestaande gebouwen zijn verbouwd. In twee semipermanente gebouwen zijn 52 woonunits beschikbaar, waarvan 4 woonunits voor mindervaliden. Bewoners delen sanitair en keukens. In het bestaande gebouw zijn twee recreatieruimtes waar de bewoners overdag kunnen verblijven. Ook zijn er leslokalen en kantoorruimtes voor het COA, VluchtelingenWerk Nederland en gezondheidszorg.

In deze opvanglocatie komen asielzoekers wonen die net aangekomen zijn in Nederland. Dat kunnen zowel gezinnen zijn als alleenreizende mannen en vrouwen. De locatie is gericht op rust en voorbereiding op de asielprocedure. Op de locatie is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoeker en advocaat, voorlichting door VluchtelingenWerk, voorlichting over het COA en medisch advies. De locatie ligt in de buurt van een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hier voeren asielzoekers gesprekken over hun asielaanvraag. Het is prettig als zij daarvoor niet al te ver hoeven te reizen.

De locatie aan de Bosrandweg is een tijdelijke locatie. De huurovereenkomst duurt tot november 2021.

De locatiemanager is Petra Woudsma.