Rotterdam

Bezoekadres: 
Edo Bergsmaweg 14
3077 PX Rotterdam
T 088-7151900

In Rotterdam Beverwaard is sinds eind augustus 2016 op een voormalig sportterrein een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) geopend. De opvanglocatie biedt plaats aan maximaal 600 bewoners. Naast woonruimte, zijn er in het azc een recreatieruimte, speelzaal, leslokalen, computerruimte (OLC) en ruimtes om  voorlichting te geven en huiswerk te maken.

Naast het activiteitengebouw is een speelveld met speeltoestellen gekomen voor de kinderen op het azc. Er zijn zowel gezinnen als alleenreizende mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten en leeftijden. De meeste mensen komen uit Syrië; een groot deel heeft een tijdelijke verblijfsvergunning en is in afwachting van een huis in Nederland.

Op het terrein staan woonunits met elk 8 slaapplaatsen, een gedeelde woonkamer met keuken en een badkamer met wc. De bewoners zorgen zoveel mogelijk voor zichzelf: koken, wassen, schoonmaken, boodschappen doen. De kinderen gaan voor basisonderwijs naar de azc-school aan de Rhijnauwensingel. De kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gaan naar de schakelklas voor het voortgezet onderwijs op het Olympiacollege, RVC De Hef, Gemini College en Wolfert College. Volwassenen krijgen taalles op de locatie, er zijn begeleidingsgesprekken en bewoners kunnen meedoen aan een cursus of sport.

De locatie zal voor 5 jaar in gebruik zijn.

De locatiemanager is Ali Honar.