Harderwijk

Bezoekadres: 
Graaf Ottolaan 26
3843 AM Harderwijk
T 088-7150970

Op het voormalig kazerneterrein Noord-Kranenburg is sinds begin oktober 2016 een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) gereed gekomen om vluchtelingen op te vangen. De opvanglocatie plaats biedt aan maximaal 800 bewoners. In het azc Harderwijk verblijven zowel gezinnen als alleenreizende mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten en leeftijden.

Op het terrein staan semi-permanente woonunits met elk 8 slaapplaatsen, een gedeelde woonkamer met keuken en een badkamer/wc. Op het azc zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf: koken, (kleren) wassen, schoonmaken, boodschappen doen etcetera. In het bestaande gebouw is een recreatieruimte gerealiseerd waar de bewoners overdag kunnen verblijven. Ook zijn meerdere lokalen ingericht zoals een OpenLeercentrum (OLC) waar computers kunnen worden gebruikt en les kan worden gegeven. In een nieuw gebouw zijn kantoren en spreekkamers voor Vluchtelingenwerk Nederland (VWN), het COA en kamers voor Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) ingericht. Ook is voor de allerkleinsten een peuterspeelzaal op het terrein gevestigd.

Het onderwijs voor de kinderen is gegarandeerd door basisscholen Delta, Wegwijzer en Willem-Alexander. Kinderen van 12 tot 18 jaar gaan op het terrein naar de Internationale Schakelklas (ISK).

Via het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk zijn veel vrijwilligers actief. Zij organiseren en begeleiden diverse activiteiten voor bewoners, zowel op de locatie als daarbuiten. Wilt u ook een steentje bijdragen als vrijwilliger? Neem dan contact op via info@wvharderwijk.nl.

De locatie zal voor 5 jaar in gebruik zijn, waarna wordt bekeken of de locatie voor eenzelfde periode in gebruik zal blijven als vluchtelingenopvang.

De locatiemanager is Thami Zabda.

Vacatures