Drachten - Ringweg

Bezoekadres: 
Ringweg 13
9201 GT Drachten
T 088 - 715 96 90 / 088 – 715 9600

Deze locatie is sinds juni 2016 in gebruik. Het is een kleinschalige woonvoorziening (kwv) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Op deze locatie verblijven maximaal 20 jongeren, die 24 uur per dag worden begeleid. De kwv valt onder de regio Drachten.

Manager Bijzondere Opvang voor deze locatie is Evelien Hoekstra.