Budel-Cranendonck

Bezoekadres: 
Randweg-Oost 32
6021 PB Budel
T 088-7155800
Postadres: 
Randweg-Oost 32
6021 PB Budel

De opvanglocatie in Budel-Cranendonck is gevestigd in wat in de volksmond bekend staat als De Nassau-Dietzkazerne. Een voormalige kazerne in het dorp Budel, een van de kernen van de gemeente Cranendonck. Tot in de jaren negtig verbleven hier soldaten op een groot en uitgestrekt terrein met diverse lage verblijfsgebouwen, kantoren en ruimte voor recreatie. 

Het COA vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Het is gemeenschappelijke locatie in de zin dat de ketenpartners COA, IND, DTenV, Kmar en politie hier intensief samenwerken. In Budel zijn een pol, col en azc. De Vreemdelingenpolitie kan hier in daarvoor speciaal ingerichte kantoren de eerste intake van vreemdelingen die uit ter Apel komen verzorgen.

Direct na binnenkomst in Nederland in Ter Apel vangt het COA de asielzoeker op in de centrale ontvangstlocatie (col). Hij krijgt hier onder meer onderdak en begeleiding bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag. In de procesopvanglocatie (pol) staan de bewoners aan het begin staan van hun asielprocedure. Deze locatie bevindt zich altijd in de buurt van het kantoor van de IND waar de asielaanvraag in behandeling is. Er is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoekers en advocaten, Voorlichting door Vluchtelingenwerk Nederland en voorlichting over de opvang en de medische dienst.

De locatiemanager is Dio Pakos.

 

 

Vacatures