Arnhem - Apeldoornseweg

Bezoekadres: 
Apeldoornseweg 39
6814 BH Arnhem
T 06 - 11593573

Deze locatie is sinds 11 januari 2016 in gebruik. Het is een kleinschalige woonvoorziening (kwv) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Er verblijven maximaal 16 jongeren op deze locatie.

Manager Bijzondere Opvang voor deze locatie  is Peter van Buuren.