Amsterdam - Willinklaan

Bezoekadres: 
Willinklaan 3
1067 SL Amsterdam
088-7150600

OPROEP:
Het COA zoekt nog nieuwe deelnemers voor het omwonendenoverleg van azc Willinklaan. Een omwonendenoverleg wordt gewoonlijk al in een vroeg stadium opgericht, nog voor er sprake is van bewoning van de opvanglocatie. Omdat de gelegenheid voor omwonenden om zich hiervoor op te geven, tijdens de informatiebijeenkomsten in sporthal Ookmeer en in het Tuinstadhuis, al enige tijd geleden plaatsvonden bieden wij de omwonenden opnieuw de gelegenheid zich op te geven. Heeft u interesse of nog aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen via amsterdam@coa.nl

Het azc is gevestigd in de voormalige Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Willinklaan en er kunnen maximaal 512 personen verblijven.

Azc Willinklaan is een overbruggingslocatie. De locatie blijft open tot het azc in de Houthavens is gerealiseerd. De gemeente en het COA houden de mogelijkheid open voor een verlenging van azc Willinklaan tot in totaal maximaal 10 jaar. Dit voor het geval dat de instroom van het aantal asielzoekers in Nederland weer toeneemt.

De locatiemanager is Menno Schot.