Hervestiging vluchtelingen

Nederland nodigt elk jaar ongeveer vijfhonderd vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen vooral uit vluchtelingenkampen. Het COA zorgt voor de voorbereiding op hun komst naar Nederland. Ook onderhoudt het COA het contact met gemeenten waar zij komen te wonen.

Het COA werkt samen met bijna honderd gemeenten die hervestigde vluchtelingen hebben opgevangen of gaan opvangen. Het COA kan gemeenten onderling met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen.

Lees meer over: