Verhuizen kinderen

Het sluiten van opvanglocaties is een onvermijdelijk en steeds terugkerend onderdeel van ons werk. Locaties sluiten als er minder asielzoekers zijn of als de overeenkomst met de gemeente afloopt.

Gevolgen voor kinderen

Als een opvanglocatie sluit, verhuizen bewoners naar een andere locatie. Uit onderzoek blijkt dat kinderen dat moeilijk vinden. Ze moeten afscheid nemen van een vertrouwde omgeving en hun vrienden op de opvanglocatie en school.

Begeleiding gezinnen

Het COA is zich bewust van de impact die een verhuizing op kinderen heeft. Daarom beperken we het aantal verhuizingen voor kinderen en jongeren zo veel mogelijk. Als verhuizen onvermijdelijk is, begeleiden we gezinnen daarbij. We informeren kinderen bijvoorbeeld over de verhuizing, de nieuwe locatie en activiteiten op en rond die locatie.

Schoolvakanties

Gezinnen verhuizen in de schoolvakanties, zodat de kinderen kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. Het COA zorgt voor een goede overdracht tussen de oude en nieuwe school. Ook willen we zeker weten dat het afscheid op school goed is geregeld. 

Maatwerk

Bij een verhuizing houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van gezinnen. Hiervoor gebruiken we de verhuischecklist die samen met de werkgroep Kind in azc is ontwikkeld. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven naar welke locatie ze willen verhuizen.

Goede overdracht

COA-medewerkers zorgen voor een goede overdracht. Zijn bij een medische behandeling de oude en nieuwe arts geïnformeerd? Is bij opvoedondersteuning het dossier overgedragen aan de nieuwe instelling? Ook de introductie op de nieuwe locatie moet goed zijn geregeld. Zijn de kinderen daar bijvoorbeeld aangemeld bij de Vrolijkheid?