Stafmedewerker facilitaire zaken

Aantal uur
36
Reageren tot
16-07-2019


In een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van mensen. Ons vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling. Het COA is een organisatie die zich continu aanpast aan de veranderende vraag vanuit politiek en samenleving en het fluctuerende aantal bewoners. In deze dynamiek zorgen leidinggevenden en medewerkers voor leefbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid op de centra. Zo kunnen de bewoners werken aan hun toekomst.

Het COA zoekt voor de unit Zuid (provincie Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) een:

 

Stafmedewerker facilitaire zaken

 

Organisatie
Het COA is de centrale organisatie in Nederland in opvang en begeleiding van mensen. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie biedt het COA tijdelijk huisvesting en activeert het in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. Dat betekent dat de organisatie voortdurend moet worden aangepast aan de vraag en de bezetting van een locatie. Daarnaast is er een verscheidenheid aan primaire en ondersteunende processen.

 

De functie

De stafmedewerker facilitaire zaken is verantwoordelijk voor het pro-actief ondersteunen, faciliteren en adviseren van het management in een unit op het gebied van huisvestingszaken, arbeidsomstandigheden, BHV, veiligheid en inkoop.

De werkzaamheden van de stafmedewerker facilitaire zaken zijn onder andere:

  • Het initiëren en adviseren van het management (gevraagd en ongevraagd) en implementeren van  (nieuwe ontwikkelingen) in huisvestingszaken.
  • Stemt met de afdeling huisvesting af over het gebruik en beheer van locaties, de meerjarenonderhoudsplanning, de planning en voortgang van werkzaamheden, en de kwaliteit van opgeleverde werken.
  • Verzorgt het leveranciersmanagement en contractbeheer bij decentrale inkoopactiviteiten voor (im-)materiele zaken.
  • Implementeert nieuwe of gewijzigde contracten.
  • Participeert landelijk in expertiseteams op specifieke contracten en aanbestedingen.
  • Geeft inzicht in overeenkomsten en contracten die bij Uitvoering belegd zijn en levert bijdrage aan het actueel houden van Programma van Eisen.
  • Coördineert, controleert en ziet toe op de uitvoering van de contracten.
  • Adviseert het management inzake veiligheidsaspecten aangaande het openen/sluiten van locaties.
  • Levert een bijdrage openen en sluiten van locaties en voert het beheer ervan uit.
  • Coördineert in samenwerking met locatiemanager KMS en VSR controles.

De stafmedewerker facilitaire zaken ondersteunt en adviseert over het effectief en efficiënt inzetten van middelen, methoden en technieken en ontzorgt hiermee het management op een breed gebied o.a. op huisvesting en logistiek gebied. Hiertoe voert hij overleg met collega’s en ketenpartners en past mogelijke acties in binnen het faciliterende COA beleid. Hiervoor heeft de stafmedewerker facilitaire zaken kennis nodig van COA processen en activiteiten, doelgroepen en maatschappelijke ontwikkelingen.

De effectiviteit van het beleid wordt mede bepaald door de mate waarin het aansluit op aangrenzende beleidsterreinen. De stafmedewerker facilitaire zaken borgt de integratie van het beleid met overige vakgebieden en schept de kaders voor synergie met andere beleidsterreinen. Stelt (soms sterk wisselende teams van medewerkers intern en extern in staat om samen te werken en elkaar bij te staan, ook met collega’s van andere vakgebieden. Weet daarbij niet gelijke of zelfs tegengestelde belangen bespreekbaar te maken en op een constructieve manier op te lossen met oog voor het belang van anderen. Handelt hierbij zelfstandig, en weet tijdig sleutelpersonen en beslissers in te schakelen als de samenwerking stagneert.
 

Profiel
We hechten veel waarde aan je persoonlijkheid en vinden je eigen waarden, in je handelen, belangrijk. Je beschikt over relevante en actuele kennis. Je hebt HBO werk- en denkniveau, een relevant HBO diploma Facilitair Management en je hebt kennis van technische middelen, installaties en arboregelgeving.

Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust en schakelt gemakkelijk tussen tactisch en operationeel niveau. Je bent een zelfstandige professional die eigenaarschap toont, helder en vlot communiceert en proactief is. Je weet de verbinding te leggen tussen mensen, draagvlak te creëren en bent vaardig in netwerken. Je bent mensgericht en ervaring met het ondersteunen en adviseren van management.


Aanbod
Een uitdagende functie voor 36 uur per week met uitdagende en afwisselende werkzaamheden, in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tussen € 3.070,56 tot maximaal € 4.291,61 bruto per maand op basis van 36 uur. Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding. Je standplaats is nader te bepalen binnen de unit Zuid, te weten de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 

Solliciteren
Stuur een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 15 juli 2019 naar Recruitment@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.