Pedagogisch begeleider

Aantal uur
36
Standplaats
Hoogeveen
Reageren tot
02-11-2019


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma’s. Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

Dynamiek en flexibiliteit
Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van zijn medewerkers professionaliteit, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Op dit moment heeft het COA circa 23.000 asielzoekers gehuisvest in 60 locaties in het land.

De extra begeleidings- en toezicht locatie  (EBTL) in Hoogeveen is eind 2017 in gebruik genomen. De EBTL is een nieuwe opvangvorm die enerzijds bedoeld is om overlastgevers te confronteren met de gevolgen van hun gedrag en in te zetten op gedragsverandering. Anderzijds wordt door het overplaatsen van overlastgevers naar een aparte locatie de veiligheid en het welzijn van andere bewoners verbeterd. Er wordt nauw samengewerkt met DJI. De nadruk lilgt op gedragsconfrontatie en gedragsregulatie.

 

Het COA zoekt voor de EBTL-locatie Hoogeveen een:

Pedagogisch begeleider

               

Jouw taken

 • Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang van en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat
 • Je observeert, signaleert, handelt preventief en de-escaleert bij spanningsvolle- en conflictsituaties
 • Je intervenieert op onacceptabel gedrag van de bewoner en pleegt crisisinterventie bij acute situaties
 • Je begeleidt de bewoners volgens de IBO-methodiek en je stelt begeleidingsplannen op
 • Je motiveert, stimuleert en activeert de bewoners tot persoonlijke ontwikkeling en competenties, zodat de bewoner later in de reguliere opvang cq AZC zelfstandig kan functioneren
 • Je begeleidt de bewoner bij de terugplaatsing naar de reguliere opvang en/of toegeleiding naar zorg en je adviseert de medewerkers over de verdere begeleiding van de bewoner
 • Je voert individuele- en groepsgesprekken gericht op de toekomst (waaronder mogelijke terugkeer), informeert, controleert en verwijst door
 • Je organiseert groepsactiviteiten, voert deze uit en je geeft voorlichting
 • Je onderhoudt contacten met interne en externe samenwerkingspartners en deelt relevante informatie


Wij vragen

 • Je hebt een HBO diploma in een sociaal agogische richting of een MBO-4 diploma (sociaal-agogische richting) met werkervaring en je bent bereid om een HBO-opleiding te gaan volgen
 • Je hebt kennis van gedragsproblematiek en psychiatrische ziektebeelden
 • Inzetbaarheid in vroege, late en nachtdiensten
 • Je kunt goed samenwerken, je legt gemakkelijk contact en je bent flexibel en doelgericht
 • Je staat stevig in je schoenen en je kunt anticiperen op (onverwachte) situaties
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding


Wij bieden

 • Een uitdagende functie voor 36 uur (iets minder uren is bespreekbaar) met uitdagende en afwisselende werkzaamheden voor een unieke, moeilijke doelgroep.
 • Een tijdelijke dienstverband bij het COA vooralsnog voor een half jaar met uitzicht op verlenging of omzetting naar onbepaalde tijd
 • Een goed salaris (minimaal € 2.745,69 en maximaal € 3.524,76 bruto bij 36 uur) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget
 • De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen door middel van scholing en training
 • Een unieke samenwerking tussen het COA en DJI


Nadere informatie
Nadere informatie over de functie kun je opvragen bij Klaas van der Veen, manager bijzonder opvang, telefoon 06-24697539.

Solliciteren
Mail een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 1 november 2019 naar recruitment@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Locatie: