Medewerkers jeugdopvang / AMV

Aantal uur
32-36
Reageren tot
01-11-2019


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma’s. Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

Dynamiek en flexibiliteit
Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van zijn medewerkers professionaliteit, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Op dit moment heeft het COA circa 23.000 asielzoekers gehuisvest in 60 locaties in het land.

AMV-locaties (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) houden zich bezig met het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. AMV biedt begeleiding en structuur en bevordert de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker vanuit een realistisch toekomstperspectief.

Het COA zoekt voor de nieuw te openen AMV locatie Beetsterzwaag en voor de  bestaande locaties in  Drachten:

 

Medewerkers jeugdopvang / AMV  


Jouw taken:

 • Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat.

 • Je signaleert problemen, spanningen en conflicten en handelt hierin preventief en je intervenieert.

 • Je beheert en reikt medicatie uit volgens protocol.

 • Je begeleidt de AMV-ers volgens de AMV-methodiek en je stelt begeleidingsplannen op.

 • Je motiveert, stimuleert en activeert AMV-ers tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en het ondernemen van activiteiten gericht op de toekomst.

 • Je voert individuele- en groepsgesprekken met AMV-ers gericht op de toekomst (waaronder mogelijke terugkeer), informeert, controleert en verwijst door.

 • Je organiseert groepsactiviteiten, voert deze uit en je geeft voorlichting.

 • Je onderhoudt contacten met interne en externe samenwerkingspartners en deelt relevante informatie.


We vragen:

 • Je hebt een HBO diploma in een sociaal agogische richting, met profiel jeugd.

 • Je beschikt over een beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of je komt  voor een SKJ-registratie in aanmerking (https://skjeugd.nl).

 • Je hebt kennis van het juridisch kader m.b.t. AMV-ers.

 • Inzetbaarheid in vroege, late en nachtdiensten.

 • Je kunt goed samenwerken, je legt gemakkelijk contact en je bent flexibel en doelgericht.

 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

 

Wij bieden:

 • Een uitdagende functie voor minimaal 32-36 uur (iets minder uren is bespreekbaar) met uitdagende en afwisselende werkzaamheden voor een unieke doelgroep.
 • Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

 • Een goed salaris (minimaal € 2745,69 en maximaal € 3524,76 bruto bij 36 uur) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget.

 • De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen d.m.v. scholing en training.


Nadere informatie
Nadere informatie over de functie kun je vragen bij Evelien Hoekstra, manager bijzonder opvang (telefoon 06-22593652) of Bert Scholing, adjunct manager bijzondere opvang (telefoon 06-46364523).

Solliciteren
Mail een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 31 oktober 2019 naar recruitment@coa.nl. Meer informatie over het COA en de opvang van jongeren vind je op www.coa.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.