Leerwerktraject huismeester

Aantal uur
32-36
Reageren tot
16-10-2019


Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.
 

Dit project is bedoeld om de arbeidsparticipatie van vergunninghouders te vergroten.

Daarom zijn we voor de locaties Harderwijk, Apeldoorn, Winterswijk, Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Amersfoort nadrukkelijk op zoek naar:

 

Statushouders die opgeleid willen worden tot huismeester via een leerwerktraject
 

Traject
De opleiding tot huismeester vindt plaats via een BBL leerwerktraject. Het betreft een MBO opleiding facilitair management niveau 2. Het traject begint in januari 2020 en duurt 2 jaar. Geselecteerde kandidaten gaan de eerste 9 maanden aan de slag met behoud van uitkering. Vanaf de 10e maand gaan zij verder met een arbeidscontract. Gedurende het gehele traject gaan zij 1 dag per week naar school in Utrecht en werken 24 uur op de locatie. Alle werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een leerwerkbegeleider. Hieronder worden de taken van een gekwalificeerde huismeester beschreven. Hier wordt naar toe gewerkt tijdens de opleiding.

Doel van de functie
De huismeester is verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoonmaak en voor de bouw- en inrichtingstechnische veiligheid van gebouwen en terreinen op de locatie. Heeft een belangrijke signalerende functie ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid op de locatie van en voor bewoners en medewerkers. Daarnaast faciliteert de huismeester de inrichting van kantoren en de huisvesting van bewoners. De huismeester ressorteert hiërarchisch onder een locatiemanager.
 

Activiteiten (vinden plaats onder begeleiding van de leerwerkbegeleider):

1. Onderhoud en schoonmaak

 • Ontvangt, signaleert en rapporteert storingen over alle facilitaire zaken op de locatie.

 • Coördineert en voert onderhoudswerkzaamheden, groenvoorziening en –onderhoud en afvalverwerking uit

 • Controleert schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden in de groenvoorziening en -onderhoud en
  afvalverwerking op de afspraken als vermeld in de onderhoudscontracten en volgens de ABC lijst.

2. Veiligheid en leefbaarheid

 • Levert een bijdrage aan het locatiesluitplan en voert het dagelijks beheer uit.

 • Voert, in samenwerking met en onder begeleiding van de woonbegeleider, hygiënische en
  technische controles uit in de bewonersverblijven.

 • Signaleert misstanden, spreekt de bewoners aan op hun gedrag.

 • Verricht inspecties ten aanzien van installatie en onderhoud van veiligheidsmiddelen en controleert
  op legionella.

   

Wat vragen we van de beoogde kandidaat?

 • is in staat om na afronding van het leerwerktraject te functioneren op MBO niveau
 • beheerst de Nederlandse taal minimaal op A2 niveau of is in staat en gemotiveerd om het taalniveau te verbeteren tot B1.
 • heeft technisch en praktisch inzicht
 • heeft affiniteit met het werkveld
 • is leergierig en ontwikkelingsgericht
 • is communicatief vaardig
 • kan goed samenwerken
 • heeft een dienstverlenende instelling
 • is in staat en bereid zich aan te passen aan de regels en codes die het werken op een COA-locatie vereisen
 • toont initiatief
 • is gemotiveerd
 • heeft bij voorkeur reeds enige relevante werkervaring
 • is bereid om te starten met behoud van uitkering (met uitzicht op een arbeidscontract)
 • woont op reisafstand van de locatie waar hij/zij gaat werken
 • is bereid 1 dag per week naar de opleidingslocatie te gaan op AZC Utrecht


Aanbod
Een leerwerktraject met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van 2 jaar.

De eerste 9 maanden werk je met behoud van uitkering. Daarna volgt bij goed functioneren een arbeidscontract. Afgestudeerde huismeesters vallen in salarisschaal 4 (minimaal € 2.327,04 en maximaal € 2.880,84 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor deelname aan het traject en indiensttreding.


Meer informatie
Wil je meer weten over het leerwerktraject voor statushouders? Neem dan contact op met Ineke van Winden, projectleider
leerwerktrajecten voor statushouders via 06-21367856 of InekevanWinden@coa.nl


Solliciteren
Stuur een brief met je motivatie en Curriculum Vitae liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk, 15 oktober naar recruitment@coa.nl onder vermelding van leerwerktraject huismeester. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.