Gedragsdeskundige htl

Aantal uur
24-36
Standplaats
Hoogeveen
Reageren tot
16-04-2020

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma’s. Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

Dynamiek en flexibiliteit
Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van zijn medewerkers professionaliteit, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Op dit moment heeft het COA circa 23.000 asielzoekers gehuisvest in 60 locaties in het land.

De extra begeleidings- en toezicht locatie (ebtl) in Hoogeveen is per 1 februari 2020 handhaving en toezichtlocatie (htl) geworden.  Er is plek voor maximaal 50 bewoners. De htl is enerzijds bedoeld is om overlastgevers te confronteren met de gevolgen van hun gedrag en in te zetten op gedragsverandering. Anderzijds wordt door het overplaatsen van overlastgevers naar een aparte locatie de veiligheid en het welzijn van andere bewoners verbeterd. Er wordt nauw samengewerkt met DJI. De nadruk ligt op gedragsconfrontatie en gedragsregulatie. Er is sprake van maximale vrijheidsbeperking binnen de wettelijke mogelijkheden.

 

Het COA zoekt voor de htl locatie Hoogeveen een:

 

Gedragsdeskundige htl

 

Jouw taken

 • Je ondersteunt en geeft begeleidingsadviezen aan de medewerkers van de htl
 • Je screent de dossiers van htl op kwaliteit en adviseert over de begeleidingsaanpak
 • Je bevordert de deskundigheid van medewerkers htl onder meer door het geven van voorlichting over trends en signalen binnen de htl
 • Je ondersteunt de medewerkers htl bij het opstellen van begeleidingsplannen, rapporteren en het inzichtelijk maken van de geboden begeleiding en effecten daarvan
 • Je adviseert bij ernstige calamiteiten of zorgwekkende situaties over de aanpak
 • Je neemt op afroep deel aan het multidisciplinair team, individueel casusoverleg en onderzoekscommissies
 • Je draagt vanuit een kritische en proactieve houding bij aan het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van de methodiek, je signaleert hiaten in de begeleiding en formuleert verbetervoorstellen

 

Wij vragen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek of een gelijkgestelde universitaire opleiding
 • Je hebt afdoende en toepasbare kennis van de doelgroep
 • Je kunt goed samenwerken en analyseren, je bent flexibel en een netwerker
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding

 

Wij bieden

 • Een uitdagende functie voor minimaal 24 uur tot maximaal 36 uur (dit is bespreekbaar) met uitdagende en afwisselende werkzaamheden voor een unieke doelgroep
 • Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Een goed salaris (minimaal € 3.070,56 en maximaal € 4.291,64 bruto bij 36 uur) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget
 • De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen d.m.v. scholing en training
 • Een unieke samenwerking tussen het COA en DJI

 

Nadere informatie
Bij vragen kun je contact opnemen met de manager bijzondere opvang van de locatie Hoogeveen, Klaas van der Veen (telefoon 06-24697539). Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.


Solliciteren
Mail een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 16 april 2020 naar recruitment@coa.nl.

Zolang deze vacature online staat kun je reageren, bij voldoende geschikte reacties zullen wij de vacature eerder sluiten.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Locatie: