Gedragsdeskundige

Vacaturenummer
2686
Aantal uur
32
Standplaats
Drachten - Noorderend
Reageren tot
25-06-2019


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma’s. Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

Dynamiek en flexibiliteit
Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van zijn medewerkers professionaliteit, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Op dit moment heeft het COA circa 23.000 asielzoekers gehuisvest in 60 locaties in het land.

AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) houdt zich bezig met het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. AMV biedt begeleiding en structuur en bevordert de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker vanuit een realistisch toekomstperspectief.


Het COA zoekt voor de AMV locatie Drachten een:

 

Gedragsdeskundige

 

Jouw taken:

 • Je ondersteunt en geeft begeleidingsadviezen aan de medewerkers van de AMV opvang
 • Je screent de dossiers van AMV op kwaliteit en adviseert over de begeleidingsaanpak
 • Je bevordert de deskundigheid van medewerkers AMV-opvang onder meer door het geven van voorlichting over trends en signalen binnen de AMV-opvang
 • Je ondersteunt de medewerkers AMV-opvang bij het opstellen van begeleidingsplannen, rapporteren en het inzichtelijk maken van de geboden begeleiding en effecten daarvan.
 • Je adviseert bij ernstige calamiteiten of zorgwekkende situaties over de aanpak.
 • Je neemt op afroep deel aan het multidisciplinair team, individueel casusoverleg en onderzoekscommissies.
 • Je schakelt met andere ortho-pedagogische medewerkers en speelt een belangrijke rol bij de toegeleiding, contacten en voorbereidende werkzaamheden voor passende zorg.
 • Je draagt vanuit een kritische en proactieve houding bij aan het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van de methodiek, je signaleert hiaten in de begeleiding en formuleert verbetervoorstellen.


Wij vragen: 

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek of een gelijkgestelde universitaire opleiding.
 • Je hebt afdoende en toepasbare kennis van de jeugdzorg en hebt een netwerk in de jeugdzorg.
 • Je bent SKJ geregistreerd of komt voor een SKJ-registratie in aanmerking.
 • Je kunt goed samenwerken en analyseren, je bent flexibel en een netwerker.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.


Wij bieden:

 • Een uitdagende functie voor 32 uur (iets meer of minder uren is bespreekbaar) met uitdagende en afwisselende werkzaamheden voor een unieke doelgroep.
 • Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een goed salaris (minimaal € 3.070,56 en maximaal € 4.291,64 bruto bij 36 uur) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget.
 • De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen d.m.v. scholing en training.

 
Nadere informatie:
Nadere informatie over de functie kun je vragen bij Evelien Hoekstra, manager bijzonder opvang (telefoon 06-22593652) of Bert Scholing, adjunct manager bijzondere opvang (telefoon 06-46364523).

Solliciteren:
Mail een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 24 juni 2019 naar recruitment@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.