Directeur Vakontwikkeling en ondersteuning

Vacaturenummer
2817
Aantal uur
36
Reageren tot
18-11-2019

Nieuw collegiaal directieteam – 3 directieleden

Andere inrichting topstructuur geeft directieteam ruimte gezamenlijk te werken aan een robuuste en adaptieve organisatie. Intrinsiek gemotiveerd voor maatschappelijk relevante uitdaging.

COA is verantwoordelijk voor leefbare & veilige opvang én begeleiding van asielzoekers. Een complex werkveld. Continu in verandering. Organisatie speelt hier op in. Strategische, tactische en operationele rolverdeling opnieuw gedefinieerd. Kleiner strategisch bestuur. Het directieteam opereert op tactisch niveau.

Gezocht wordt naar een:

Directeur Vakontwikkeling en ondersteuning

Ca. 50 fte, verantwoordelijk voor het vakmanschap aangaande begeleiding op elke locatie. De directieleden zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Zijn resultaatgericht, besluitvaardig en verbindend. Ruime eindverantwoordelijke ervaring in een politiek-bestuurlijke context. Diversiteit binnen directieteam is van belang.


Kernactiviteiten

  • Het op gang brengen en sturen van activiteiten die erop zijn gericht gedrag van anderen te beïnvloeden.
  • Medeverantwoordelijk voor de vertaling van de strategie en het te voeren tactisch beleid.
  • Vertaalt in- en externe ontwikkelingen naar uitvoeringsbeleid.
  • Verantwoordelijk voor de vertaling van opdrachten naar uitvoerbaar beleid.
  • Is verantwoordelijk voor de vernieuwing, kwaliteitsborging, beleidsvorming en ontwikkeling van de vakgebieden.
  • Het ontwikkelen van de kaders van het uitvoeringsbeleid om uitvoering te kunnen geven aan kwalitatief hoogwaardige begeleiding.
  • Verantwoordelijk voor alle projecten binnen de afdeling.
  • Monitoring en signalering tbv directeur O&B.

Kennis- en/of ervaringsvereisten
Opleidingsniveau: WO diploma
Opleiding/ervaring: Minimaal 5 jaar relevante ervaring op het gebied van vakontwikkeling, bij voorkeur in een grote organisatie in de sector Zorg en Welzijn.

Overige functie informatie
Interne contacten: Directeur Opvang & Begeleiding, Directeur Bedrijfsvoering, Manager SBO, Manager Audit en Manager Concern Control.
Externe contacten: Departementen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en ketenpartners.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met Rachel Thomas, te bereiken op 06-14338856 of per mail via Rachel.Thomas@Ebbinge.nl. De functie is een onderdeel van de nieuwe topstructuur binnen het COA en is systeemtechnisch nog niet ingeregeld. De vacature wordt dus onder Staf geplaatst. De directeuren staan direct onder het bestuur gepositioneerd.

Solliciteren
Mail een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 17 november naar Rachel.Thomas@Ebbinge.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.