Directeur Bedrijfsvoering

Vacaturenummer
2818
Aantal uur
36
Reageren tot
18-11-2019

Nieuw collegiaal directieteam – 3 directieleden

Andere inrichting topstructuur geeft directieteam ruimte gezamenlijk te werken aan een robuuste en adaptieve organisatie. Intrinsiek gemotiveerd voor maatschappelijk relevante uitdaging.

COA is verantwoordelijk voor leefbare & veilige opvang én begeleiding van asielzoekers. Een complex werkveld. Continu in verandering. Organisatie speelt hier op in. Strategische, tactische en operationele rolverdeling opnieuw gedefinieerd. Kleiner strategisch bestuur. Het directieteam opereert op tactisch niveau.

Gezocht wordt naar een:

Directeur Bedrijfsvoering

Ca. 765 fte, verantwoordelijk voor Finance, Inkoop, Huisvesting, ICT, HRM, JZ en Communicatie. De directieleden zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Zijn resultaatgericht, besluitvaardig en verbindend. Ruime eindverantwoordelijke ervaring in een politiek-bestuurlijke context. Diversiteit binnen directieteam is van belang.


Kernactiviteiten

  • Het op gang brengen en sturen van activiteiten die erop zijn gericht gedrag van anderen te beïnvloeden.
  • Medeverantwoordelijk voor de vertaling van de strategie en het te voeren tactisch beleid.
  • Adviseert bestuur en directie omtrent het te voeren beleid van de genoemde taakgebieden.
  • Verantwoordelijk voor de vertaling van in- en externe ontwikkelingen naar beleid op de genoemde taakgebieden.
  • Verantwoordelijk voor de implementatie van het vastgestelde beleid in de organisatie.
  • Verantwoordelijk voor het tijdig en juist uitvoeren van financiële en personeel administraties.
  • Verantwoordelijk voor de aanbesteding en contractmanagement van alle producten en diensten.
  • Verantwoordelijk voor voldoende opvangplekken die voldoen aan het "programma van eisen".

Kennis- en/of ervaringsvereisten
Opleidingsniveau: WO diploma
Opleiding/ervaring: Minimaal 5 jaar relevante ervaring als leidinggevende van een bedijfsvoeringsportefeuille, bij voorkeur in een uitvoeringsorganisatie.

Overige functie informatie
Interne contacten: Directeur vakontwikkeling & ondersteuning, Directeur Opvang & begeleiding, Manager SBO, Manager Audit, Manager Concern Control, Managers.
Externe contacten: Departementen, ketenpartners, gemeenten, leveranciers waaronder bv. vastgoedbedrijven.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met Rachel Thomas, te bereiken op 06-14338856 of per mail via Rachel.Thomas@Ebbinge.nl. De functie is een onderdeel van de nieuwe topstructuur binnen het COA en is systeemtechnisch nog niet ingeregeld. De vacature wordt dus onder Staf geplaatst. De directeuren staan direct onder het bestuur gepositioneerd.

Solliciteren
Mail een brief met je motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 17 november naar Rachel.Thomas@Ebbinge.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.