Beleidsadviseur Arbo

Aantal uur
36
Standplaats
Den Haag (Centraal Bureau)


Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. COA is als zelfstandig bestuursorgaan met IND en dienst terugkeer en vertrek onderdeel van de vreemdelingenketen en hecht veel waarde aan goede samenwerking ten behoeve van flexibiliteit in de asielketen. COA zorgt voor opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit maakt het werk bijzonder uitdagend. Medewerkers van het COA kenmerken zich dan ook door professionaliteit, affiniteit met de doelgroep, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit.

Harold Krijnen, unitmanager HRM, is aangedragen voor de HR top 100! Luister zijn podcast of lees het interview met hem via onderstaande links:

Podcast:
https://www.hrtop100.nl/visies/visies-1/597-harold-krijnen
Interview:
https://www.hrtop100.nl/visies/294-harold-krijnen

 

Het COA zoekt voor de unit HRM een:

Beleidsadviseur Arbo


Functie informatie

 • Verzamelt informatie, inventariseert en analyseert de informatiebehoefte.
 • Ontwikkelt beleidsplannen en ontwerpt voorschriften en richtlijnen.
 • Vertegenwoordigt de unit, zowel in- als extern, in overlegsituaties.
 • Neemt deel aan multidisciplinaire werk/projectgroepen.
 • Toetst conceptbeleid (regelingen, procedures en systemen) in de organisatie.
 • Adviseert over de uitvoering van beleid.
 • Adviseert organisatiebreed over de werking van wet- en regelgeving met betrekking tot specifieke onderwerpen.
 • Treedt op als secretaris van commissies en werkgroepen.
 • Adviseert de unitmanager en/of de bestuurder over het te voeren beleid inzake de ontwikkeling, het vormgeven en het evalueren van beleidskaders en instrumentarium op ARBO-terrein.
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van het ARBO-zorgsysteem op het niveau van de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het ARBO-jaarplan van de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het ARBO-jaarverslag van de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor het vormgeven en toepassen van planning & control ten behoeve van het te voeren ARBO-beleid.
 • Rapporteert aan de bestuurder en/of de unitmanager over voortgang inzake projectrealisatie vanuit het ARBO-jaarplan.
 • Contractbeheer arbodienst (incl. accordering facturen).


Wat wij vragen

 • Competenties: samenwerken, organisatiesensitiviteit, integriteit, constructief, resultaatgerichtheid, mondelinge- en schriftelijke communicatie, analyse en oordeelsvorming, innovatief en omgevingsbewustzijn.
 • Ruime kennis en enkele jaren ervaring als beleidsadviseur op het gebied van arbo en arbo-omstandigheden.
 • Relevante opleiding op HBO niveau, bij voorkeur aangevuld met bijvoorbeeld Post-HBO Integraal Arbomanagement.


Wat wij bieden

 • CAO Sociaal Werk
 • Pensioen PFZW
 • 36-urige werkweek
 • Jaarcontract met als doel onbepaalde tijd
 • Salaris min. 3.524,76 en max. 4.988,52
 • Verlof 170 uur op jaarbasis + vitaliteitsuren
 • Individueel Keuzebudget en Loopbaanbudget
 • Standplaats Den Haag

 

Solliciteren

Stuur je brief met motivatie en CV naar EstherDijkstra@jsconsultancy.nl. Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.