Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden

Aantal uur
36
Standplaats
Den Haag (Centraal Bureau)


Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. COA is als zelfstandig bestuursorgaan met IND en dienst terugkeer en vertrek onderdeel van de vreemdelingenketen en hecht veel waarde aan goede samenwerking ten behoeve van flexibiliteit in de asielketen. COA zorgt voor opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit maakt het werk bijzonder uitdagend. Medewerkers van het COA kenmerken zich dan ook door professionaliteit, affiniteit met de doelgroep, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit.

Harold Krijnen, unitmanager HRM, is aangedragen voor de HR top 100! Luister zijn podcast of lees het interview met hem via onderstaande links:

Podcast:
https://www.hrtop100.nl/visies/visies-1/597-harold-krijnen
Interview:
https://www.hrtop100.nl/visies/294-harold-krijnen


Het COA zoekt voor de unit HRM een:

Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden

 

Functie informatie

 • Verzamelt informatie, inventariseert en analyseert de informatiebehoefte m.b.t. knelpunten binnen het bestaande beleid, regelgeving en CAO.
 • Ontwikkelt toegepast beleidsplan en ontwerpt voorschriften en richtlijnen.
 • Toetst conceptbeleid (regelingen, procedures en systemen) in de organisatie.
 • Adviseert over de uitvoering van beleid.
 • Adviseert organisatiebreed over de werking van wet- en regelgeving met betrekking tot specifieke onderwerpen.
 • Signaleert maatschappelijke/politieke ontwikkelingen en interne ontwikkelingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, ontwikkelt en evalueert het beleid en vertaalt dit in beleidsadviezen.
 • Adviseert de unitmanager gevraagd en ongevraagd ten aanzien van de ontwikkeling en de toepassing van het arbeidsvoorwaardenbeleid .
 • Coördineert en bewaakt de voortgang van opdrachten en afspraken en aan de OR voor te leggen beleidsvoorstellen of besluiten.
 • Ondersteunt de unitmanager bij het bevorderen van draagvlak voor beleidsbesluiten.
 • Ondersteunt de implementatie van genomen besluiten en ondersteunt de uitvoering.


Wat wij vragen

 • Competenties: samenwerken, organisatiesensitiviteit, integriteit, constructief, resultaatgerichtheid, mondelinge- en schriftelijke communicatie, analyse en oordeelsvorming, innovatief en omgevingsbewustzijn.
 • Samenwerken met HR beleid (interne samenwerking met andere vakgebieden), HR Advies (opvragen wat heeft de organisatie nodig) en HR service (implementatie vastgesteld beleid).
 • Zitting nemen in diverse commissies (toetsingscie, bezwarencie SP en Fuwacie).
 • Inzicht in medezeggenschapprocessen en affiniteit daarmee.
 • Juridische achtergrond, WO diploma.


Wat wij bieden

 • CAO Sociaal Werk
 • Pensioen PFZW
 • 36-urige werkweek
 • Jaarcontract met als doel onbepaalde tijd
 • Salaris min. 3.524,76 en max. 4.988,52
 • Verlof 170 uur op jaarbasis + vitaliteitsuren.
 • Individueel Keuzebudget en Loopbaanbudget
 • Standplaats Den Haag


Solliciteren

Stuur je brief met motivatie en CV naar recruitment@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.