Werken bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, migratie of terugkeer naar het land van herkomst.

Ook bijdragen aan de opvang van asielzoekers?

Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit maakt het werk bijzonder uitdagend. Medewerkers van het COA kenmerken zich dan ook door professionaliteit, affiniteit met de doelgroep, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit. Werken bij het COA betekent dat u vanuit uw eigen vakgebied bijdraagt aan de opvang van asielzoekers.

Ontwikkeling medewerkers

Het COA verwacht veel van zijn medewerkers, maar stelt hen ook in staat zichzelf te ontwikkelen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en investeren in hun eigen ontwikkeling. Zij worden hierbij door het COA ondersteund. Dit kan betekenen dat een medewerker een opleiding volgt of dat er voor een andere vorm wordt gekozen die aansluit bij zijn ontwikkeling en de doelen van de organisatie.

Verklaring omtrent het gedrag

Het COA werkt met vertrouwelijke gegevens. Daarom maakt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) deel uit van de sollicitatieprocedure. Indien de VOG niet aan het COA kan worden afgegeven, wordt de sollicitatieprocedure beëindigd. Het COA vergoedt de kosten van het verkrijgen van deze verklaring. Voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires geldt bovendien de COA Gedragscode.
 

Op dit moment verloopt voor een aantal vacatures de werving en selectie via Start People. Het gaat onder meer om vacatures voor: docent NT2, casemanager, programmabegeleider en woonbegeleider.

Het COA werkt graag samen met stagiairs op mbo-, hbo- en wo- niveau.

Stage lopen bij het COA

Stage lopen bij het COA kan in de vorm van een langere stage in het tweede of derde studiejaar of een van te voren geformuleerde opdracht zoals een onderzoek of afstudeeropdracht. Voor mbo-stages moet het COA een erkend leerbedrijf zijn voor de betreffende leerrichting. Deze erkenning is voor een aantal locaties afgegeven door SBB en Ecabo.

Onze vrijwilligers zetten zich in voor asielzoekers. Van activiteiten op het gebied van scholing en recreatie tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving: ze maken het verblijf van bewoners aangenamer. Hun inzet is onmisbaar en daar zijn wij ze dankbaar voor.

Veelzijdig en uitdagend

Vrijwilligers bij het COA maken kennis met verschillende culturen en werken met zowel laag- als hoogopgeleiden, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend.

Lees meer over: