Onderzoek

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen onze organisatie.

Zorgvuldige afweging onderzoeksvoorstellen

Onderzoek levert vaak waardevolle informatie op die van maatschappelijk belang kan zijn. Maar het begeleiden van onderzoeken kost tijd en geld. Bovendien hebben onze bewoners recht op een veilige en rustige woonomgeving. Daarom zijn we terughoudend in toestemming geven voor interviews met bewoners. Het interviewen van minderjaren is vanwege hun kwetsbare positie niet mogelijk. Onderzoekers vragen ook regelmatig of ze medewerkers van het COA kunnen interviewen. Wij werken graag mee, maar willen onze medewerkers niet te veel te belasten. We wegen alle onderzoeksvoorstellen daarom zorgvuldig af.

Meewerken aan een onderzoek doen we vanuit maatschappelijk belang of het belang van onze bewoners. We werken niet mee aan onderzoeken met een commercieel doel.

Voorwaarden voor onderzoek

Wij nemen een verzoek voor een onderzoek alleen in behandeling onder deze voorwaarden:

  • Het is een onderzoek op wetenschappelijk niveau.
  • De gevraagde informatie is niet in (andere) openbare bronnen te vinden (zoals internet en publicaties).
  • Het onderzoek gaat over ons beleidsterrein: de opvang van asielzoekers en hun begeleiding naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst.
  • De student of onderzoeker is minimaal 18 jaar en gaat akkoord met onze voorwaarden voor het omgaan met vertrouwelijke informatie.
  • Bij de aanvraag van het onderzoek zit een gedetailleerde onderzoeksopzet en een vragenlijst (in het geval van een interview of enquête voor bewoners of medewerkers).
  • U dient de aanvraag minimaal 3 weken voor de gewenste startdatum van het onderzoek in. Dan hebben wij voldoende tijd om uw verzoek te beoordelen en – bij een positieve beslissing – personele capaciteit te reserveren en voorbereidingen te treffen.

Bescherming persoonsgegevens

Voor onderzoek onder asielzoekers geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Wij zijn dan ook uiterst terughoudend in het geven van toestemming voor onderzoek.

Aanvraag: onderzoeksformulier invullen

Om een goede beslissing te kunnen nemen, hebben we zo veel mogelijk informatie over het onderzoek nodig. Bijvoorbeeld over het doel en de onderzoeksmethode. U kunt uw onderzoek beschrijven op het onderzoeksformulier. Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. U ontvangt binnen 5 werkdagen van ons een ontvangstbevestiging met meer informatie over de behandeling van uw voorstel.

Wij nemen een verzoek voor een onderzoek alleen in behandeling als u het onderzoeksformulier volledig invult en voldoet aan deze voorwaarden.

Lees meer over: