Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 11 november 2019 wachtten 5.595 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Het grootste deel van hen verblijft op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 11 november 2019

Totaal

27.110

Waarvan vergunninghouders

5.595

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang (1995 - 2019)

2019 (11 november)27.119    
2018  22.498   

 

2017              21.037   

 

2016

27.028    

2015

47.764    

2014