Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 16 september 2019 wachtten 5.393 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Het grootste deel van hen verblijft op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 16 september 2019

Totaal

25.978

Waarvan vergunninghouders

5.393

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang (1995 - 2019)

2019 (16 september)25.978    
2018  22.498   

 

2017              21.037   

 

2016

27.028    

2015

47.764    

2014