Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 23 maart 2020 wachtten 5.759 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Het grootste deel van hen verblijft op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 23 maart 2020

Totaal

27.568

Waarvan vergunninghouders

5.759

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang (1995 - 2020)

2020 (23 maart)

27.568    
2019                  27.381   

 

2018  22.498   

 

2017              21.037   

 

2016