Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 1 juni 2020 wachtten 5.790 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Het grootste deel van hen verblijft op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 1 juni 2020

Totaal

27.305

Waarvan vergunninghouders

5.790

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang (1995 - 2020)

2020 (1 juni)

27.305    
2019                  27.381   

 

2018  22.498   

 

2017              21.037   

 

2016