Sluitende locaties

Het COA kan opvanglocaties om verschillende redenen sluiten, waaronder:

  • Het COA spreekt met de gemeente en de vastgoedverhuurder (meestal huren we de locatie) af hoe lang de opvang blijft. Als de einddatum is bereikt, moeten we de locatie sluiten of nieuwe afspraken maken.
  • Het aantal opvanglocaties dat het COA nodig heeft, is afhankelijk van het aantal asielzoekers dat we opvangen. Soms sluit een locatie eerder dan in de overeenkomst met de gemeente of verhuurder staat, omdat er minder asielzoekers ons land binnenkomen.
  • De kosten voor functionele aanpassingen en groot onderhoud om de locatie op niveau te houden, zijn te hoog. Of de locatie is 'technisch op', zodat sloop, nieuwbouw of sluiting nodig is.

Hoe locaties sluiten?

Het COA heeft een draaiboek ‘Openen en sluiten van locaties’. Daarin staan alle stappen om locaties te sluiten. Het COA stelt onder meer een projectteam samen, maakt een sluitingsplanning, informeert de gemeente en andere samenwerkingspartners, plaatst bewoners over naar andere opvanglocaties. Verder zegt het COA contracten met leveranciers op, voert goederen af (zoals bedden, tafels, kasten), breekt tijdelijke gebouwen af en levert de locatie op aan de eigenaar.

De medewerkers van de locatie organiseren altijd een sluitingsbijeenkomst op de locatie. We willen op een goede manier afscheid nemen van bewoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Bewoners verhuizen

Het sluiten van opvanglocaties betekent dat er bewoners moeten verhuizen. We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten, zoals gezinnen zoveel mogelijk verhuizen in de schoolvakanties. Lees meer over het verhuizen van kinderen.

Locaties overdragen of verkopen

Als het COA de opvanglocatie huurt, dragen we het gebouw of de grond over aan de eigenaar. Een aantal locaties is eigendom van het COA, zoals de panden in Azelo of Bellingwolde. Als een eigendomslocatie sluit, wordt het pand verkocht, verhuurd of staat het tijdelijk leeg.

Beheer leegstaande locaties

Als een leegstaande eigendomslocatie nog niet is verkocht, is het COA verantwoordelijk voor het beheer. Een voorbeeld is Bellingwolde. Hetzelfde geldt voor een leegstaande huurlocatie. Bij leegstand zorgt het COA onder meer voor de groenvoorziening en treffen we antikraak-maatregelen. Een mogelijke reden voor leegstand is dat het contract met de verhuurder nog loopt. Daarnaast gebruikt het COA leegstaande locaties soms als reservecapaciteit. Dat kan alleen als de overeenkomsten met de gemeente en verhuurder nog lopen.

Herbestemming locaties

Het COA levert een gesloten locatie op aan de eigenaar. De eigenaar zoekt in overleg met de gemeente een nieuwe bestemming voor het pand of de grond.

Als het COA locaties duurzaam ontwikkelt, zoals Dronten, Luttelgeest en Ter Apel, denken we mee over de mogelijke herbestemming in de toekomst. Gemeenten moeten duurzame locaties na ons vertrek kunnen gebruiken voor een ander doel. Denk aan een vakantiepark, verzorgingstehuis of woonruimte voor vergunninghouders.