Coronamaatregelen van het COA

In deze tijd van het coronavirus geeft het COA prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en partners op locatie. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Hier leest u welke maatregelen wij nemen in de azc’s.

Besmetting met het coronavirus: in quarantaine

Als een asielzoeker met het coronavirus is besmet, dan beslist GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) met de GGD welke maatregelen we moeten nemen. Bewoners die mogelijk besmet zijn, plaatsen we in quarantaine. Lees hier meer over besmetting met het coronavirus in het azc.
 


Asielzoekers met symptonen van het coronavirus plaatsen we in quarantaine 
 

Medische zorg voor asielzoekers: aangepast spreekuur

Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). GZA volgt de leidraad van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) voor het weer opstarten van de huisartsenzorg. De huisartsen van GZA zijn in de azc’s aanwezig, maar verlenen de zorg nog steeds zoveel mogelijk telefonisch. Patiënten met minder spoedeisende klachten komen wel op het spreekuur. Met vragen over hun gezondheid kunnen asielzoekers 24/7 bellen met de Praktijklijn van GZA.

Asielzoekers voorlichten over het coronavirus

COA-medewerkers informeren de bewoners over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. Ook beantwoorden zij vragen van bewoners. Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters en verspreiden we flyers over onder meer het coronavirus, hygiënemaatregelen en het gebruik van een mondkapje in het OV.
 


Op MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, staat veel informatie over het coronavirus
 

Begeleiden bewoners: op anderhalve meter afstand

Het begeleiden van onze bewoners is een belangrijk onderdeel van ons werk. In deze tijd van het coronavirus gaan veel begeleidingsgesprekken niet door, maar we houden wel contact met bewoners als dat noodzakelijk is. Azc’s bepalen zelf hoe ze dat doen: via de infobalie in het azc, een kamergesprek, of op een andere manier. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen medewerkers de algemene richtlijn 'houd anderhalve meter afstand'. Het COA heeft de infobalies voorzien van plexiglas schermen.

Begeleidingsprogramma’s en groepsactiviteiten weer opgestart

Vanaf 1 juni starten we weer met de begeleidingsprogramma's en andere groepsactiviteiten zoals muziek, spel en sport. Ook de speelzaal voor peuters in de azc's mag weer open. We treffen allerlei veiligheids- en hygiënemaatregelen, zoals kleinere groepen en een checkgesprek vooraf om te bepalen of iemand ziek is. Als het mogelijk is om online samen te komen, heeft dat de voorkeur. De maatregelen gelden voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en externe partners.
 


Begeleidingsprogramma's en andere groepsactiviteiten werden tijdelijk stopgezet 
 

Asielzoekers moeten drukte vermijden

Asielzoekers mogen de opvang verlaten, maar moeten de algemene richtlijnen volgen: houd anderhalve meter afstand, blijf zoveel mogelijk thuis, reis zoveel mogelijk met de fiets of lopend, draag vanaf 13 jaar een mondkapje in het OV, vermijd drukte. Voor asielzoekers geldt hetzelfde advies als voor alle Nederlanders. Wij geven bewoners hierover voorlichting en spreken hen indien nodig aan.

Meldplicht voor asielzoekers gaat weer door

Vanaf 1 juni moeten alle bewoners zich weer bij het COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM) melden. In elk azc melden bewoners zich minimaal eens in de week. Zo weten we of mensen nog in het azc verblijven. 
 


Bewoners moeten zich weer melden bij het COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM)
 

Verhuizen naar een andere locatie: alleen als het echt nodig is

Het COA wil het verhuizen van asielzoekers naar een andere locatie zoveel mogelijk beperken. Als het voor de veiligheid op een locatie noodzakelijk is om een bewoner te verplaatsen, dan kan dat. Zo kan het COA overlastgevende asielzoekers nog steeds een 'htl-maatregel' opleggen. De overlastgevers verhuizen dan naar de handhaving en toezichtlocatie (htl). Heeft een bewoner symptomen van het coronavirus? Dan is verhuizen niet toegestaan.

Het asielproces is weer opgestart. Daarom verplaatsen we bewoners uit de centrale opvanglocaties in Ter Apel en Budel naar andere opvanglocaties in het land. De bewoners verhuizen in een bus, in kleine groepen (maximaal 9 personen) en met anderhalve meter afstand. Waar mogelijk verhuizen statushouders naar gemeenten.

‘Corona coulance’: opvang uitgeprocedeerde asielzoekers niet beëindigen

Voor uitgeprocedeerde volwassen asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang geldt tijdelijk een 'corona coulance'. Dit betekent dat we de opvang niet beëindigen. Dit geldt niet voor statushouders die een huis krijgen in de gemeente.

Begeleiding bij huisvesting statushouders gaat door

Het is belangrijk dat statushouders snel een eigen huis krijgen en kunnen starten met hun integratie. Daarom houden we nog steeds ‘screeningsgesprekken’ met statushouders waarin we achterhalen in welke gemeente voor hen de beste kansen liggen. Daarna koppelen we hen aan een gemeente.

Gemeenten besluiten of zij in deze tijd van het coronavirus doorgaan met het huisvesten van statushouders. Blijven gemeenten huisvesten? Dan begeleiden wij de statushouders, bijvoorbeeld bij het tekenen van het huurcontract.
Gemeenten lezen hier meer over coronavirus en huisvestiging statushouders.

Ook interessant:

Bewoners leveren bijdrage in de strijd tegen corona

Asielzoekers zijn zich bewust van de risico’s van het coronavirus en zijn net zo ongerust als Nederlanders. Tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan de bestrijding van het virus. Zo maken asielzoekers winkelkarretjes schoon in een supermarkt in Ter Apel. COA-medewerkers begeleiden de asielzoekers bij hun vrijwilligerswerk buiten de locatie. Lees meer...