Activiteiten op en buiten locatie

Het COA vindt het belangrijk dat bewoners activiteiten kunnen doen die voor hen zinvol zijn. We stimuleren bewoners om vanaf dag 1 bezig te zijn met hun toekomst: integratie en participatie in Nederland, of terugkeer naar het land van herkomst. Door mee te doen aan activiteiten op en buiten de locatie kunnen bewoners kennis, vaardigheden en ervaring opdoen en een netwerk opbouwen.

Volwassenen volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het kader van zelfwerkzaamheid is het mogelijk mee te werken aan terreinonderhoud, het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes, en dergelijke. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Ook kunnen bewoners en hun kinderen meedoen aan cursussen, lid worden van verenigingen of sporten bij de plaatselijke sportclub. Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school.