Levensbeschouwing in het azc

Bij veel asielzoekers speelt levensbeschouwing een rol in hun dagelijkse leven. Hun politieke of religieuze voorkeur was mogelijk de aanleiding om hun land van herkomst te verlaten. Tegelijkertijd geeft hun geloof of andere levensovertuiging houvast. Het COA is een politiek en religieus neutrale organisatie. Bewoners mogen hun levensbeschouwing in het azc uiten, zolang ze hiermee geen inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer van andere bewoners.  

Grondwet: respect voor elkaar

In Nederland kennen we vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daarom verwijzen we in de huisregels van het azc naar artikel 1 en artikel 6 van de Grondwet. In de azc’s tolereren we geen beledigende uitingen over godsdienst en levensovertuiging. Discriminatie, intimidatie en geweld zijn in Nederland verboden. Laten bewoners elkaar niet in hun waarde? Dan treffen we maatregelen.

Het COA: politiek en religieus neutraal

We zijn een politiek en religieus neutrale organisatie. Dat staat in de huisregels van het azc, het bezoekersreglement en de gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers. Het betekent onder andere:

  • politieke en religieuze activiteiten die inbreuk plegen op de persoonlijke levenssfeer van andere bewoners zijn niet toegestaan
  • het COA draagt geen bepaalde religie uit en bevoordeelt geen enkele religie

Levensbeschouwelijke activiteiten in het azc

De politieke of religieuze voorkeur van asielzoekers was mogelijk de aanleiding om hun land van herkomst te verlaten. Daarom wil het COA voorkomen dat bewoners geconfronteerd worden met politieke of religieuze uitingen van andere bewoners.

Politieke en religieuze groepsbijeenkomsten zijn in het azc dan ook niet toegestaan. Ook niet in de eigen kamer. De activiteiten mogen alleen plaatsvinden in een kleine setting in de privésfeer. Denk aan een Bijbel- of Koranstudie in gezinsverband. Of een religieus gesprek met een bezoeker. Bewoners kunnen naar religieuze instellingen in de buurt om deel te nemen aan gebedsdiensten, Bijbelstudie of andere activiteiten. De vrijheid van godsdienst is daardoor niet in het geding.

Ook centrale gebedsoproepen zijn niet toegestaan in het azc. Bewoners kunnen een lied of gebedsoproep zacht afspelen op hun eigen telefoon.

Samenwerking andere organisaties

Het COA werkt samen met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Daardoor kunnen we asielzoekers doorverwijzen naar de juiste organisaties in de buurt van het azc. Asielzoekers kunnen zo ook kennismaken met Nederlanders en integreren en participeren in de Nederlandse samenleving.

Op MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zetten we informatie over organisaties in de buurt van het azc. Bij de receptie van het azc is meestal een plek waar bewoners of organisaties informatie kunnen neerleggen of ophangen. Daar is wel altijd toestemming van de locatiemanager voor nodig.

Spanningen in het azc: met elkaar in gesprek

Veel religieuze uitingen van bewoners zijn toegestaan, maar kunnen toch spanningen veroorzaken in het azc. Bewoners in het azc leven vaak in een gezamenlijke kamer met beperkte mogelijkheden om zich af te zonderen. Een bewoner kan daardoor bijvoorbeeld last hebben van de gebedsoproep van zijn kamergenoot. Bij spanningen gaat een COA-medewerker in gesprek met de betrokkenen om een oplossing te zoeken.