Participatie van Eritreeërs: rekening houden met cultuurverschillen

Eritreeërs integreren en participeren moeilijker in Nederland dan andere groepen vluchtelingen. Daarom zet het COA zich in om de kansen van deze doelgroep te vergroten. We werken onder andere samen met Eritrese cultural mediators om de begeleiding van hun landgenoten te verbeteren.

Project Participatie van Eritreeërs: kansen vergroten

In november 2017 startte het COA met het project Participatie van Eritreeërs. Met als doel: de kansen van Eritreeërs op een succesvolle participatie en integratie vergroten en hun kwetsbaarheid verminderen. Het project loopt tot 1 juli 2020 en krijgt subsidie van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Problemen bij begeleiding Eritreeërs: grote cultuurverschillen

COA-medewerkers ervaren bij de begeleiding van Eritrese asielzoekers grote cultuurverschillen. Omdat Eritreeërs een cultuur kennen met de nadruk op groepsverband, zijn ze eerder ‘samenredzaam’ dan zelfredzaam. Zij weten niet welk gedrag wordt verwacht als wij hen in het azc aanspreken op zelfredzaamheid. Ook vragen wij asielzoekers in onze begeleidingsgesprekken om langetermijndoelen te formuleren voor hun integratie en participatie. Terwijl mensen in de Eritrese cultuur altijd uitgaan van het verleden of het ‘nu’.

Cultural mediators verkleinen afstand tussen medewerkers en asielzoekers

In het project Participatie van Eritreeërs zetten we cultural mediators in om de afstand tussen medewerkers en Eritrese asielzoekers te verkleinen. Het zijn mensen met een Eritrese achtergrond die al een tijdje in Nederland wonen en werken. Het COA heeft hen gevraagd om de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij te beoordelen. In hoeverre sluit die aan bij deze doelgroep? Hun verbeterpunten gebruiken we bij het maken van aanvullende animatiefilmpjes.

Animatiefilmpjes: uitleggen hoe het in Nederland werkt

Samen met de cultural mediators maken we animatiefilmpjes. Wat moeten Eritreeërs weten en kunnen als ze de COA-opvang verlaten om de kans op participatie in de gemeente te vergroten? Er zijn al filmpjes over: kinderen op school, wonen, omgaan met geld, bankpas, en omgangsvormen in Nederland.
Bekijk video's Eritreeërs in Nederland

Vakdagen en training op locatie voor medewerkers

COA-medewerkers verdiepen zich in de culturele achtergrond van Eritreeërs, zodat ze deze doelgroep beter kunnen begeleiden. We organiseren vakdagen en workshops op locatie. Daar hebben we het onder andere over cultuursensitieve communicatie met Eritreeërs. Ook de cultural mediators vertellen daar over hun eerste ervaringen in het azc en de gemeente. Zodat medewerkers weten wat ze bij de begeleiding van Eritreeers die nog in het azc wonen beter kunnen doen.

Samenwerking andere partners

In het project Participatie van Eritreeërs werken we samen met wetenschappers, Eritrese cultural mediators en partners zoals Nidos, VNG, Pharos en VWN.